Новы нумар

Бібліятэка БГА

Кніжная серыя  “Бібліятэка БГА” заснавана ў 1999 г. Спецыялізуецца на выданні актуальных гістарычных даследаванняў, твораў замежнай беларусікі, а таксама на публікацыі гістарычных крыніц (дакументаў, успамінаў і інш.).

Выдадзеныя  кнігі серыі:

1. Франц Кушаль. Спробы стварэньня Беларускага войска. Менск, 1999.

2. Сымон Кандыбовіч. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. Мінск, 2000.

3. Алесь Белы. Хроніка „Белай Русі“. Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. Мінск, 2000.

4. Людміла Хмяльніцкая. Гісторык з Віцебска (жыццяпіс Аляксея Сапунова). Мінск, 2001.

5. Лявон Юрэвіч. Вырваныя бачыны: да гісторыі Саюзу Беларускай Моладзі. Мінск, 2001.

6. Слуцкі  збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і  ўспамінах. Мінск, 2001 (2 выд. – 2006).

7. Мікола  Панькоў. Хроніка беларускага жыцьця на чужыне (1945–1984). Мінск, 2001.

8. Юры Туронак. Беларуская кніга пад нямецкім кантролем (1939–1944). Мінск, 2002.

9. Вітаўт  Тумаш. Выбраныя працы. Мінск, 2002.

10. Лявон Юрэвіч. Літаратурны рух на эміграцыі. Мінск, 2002.

11. Юліуш Бардах. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага / пер. з польскай мовы М. Раманоўскага. Мінск, 2002. (2 папр. выд. — 2010). Набыць на knihi.by.

12. Райнэр  Лінднэр. Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы  працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ – ХХ ст. / пер. з нямецкай мовы Л. Баршчэўскага. Мінск, 2003. (2 выд. – 2005).

13. Бернгард  К’яры. Штодзённасць за лініяй фронту: Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941–1944) / пер. з нямецкай мовы Л. Баршчэўскага. Мінск, 2005. (2 выд. – 2008). Набыць на knihi.by.

14. Аляксандр Надсан. Pro patria aliena: Кляштар беларускіх айцоў марыянаў у Друі (1924–1938). Мінск, 2006. Набыць на knihi.by.

15. Аляксандр Надсан. Княгіня Радзівіл і справа адраджэньня Уніі ў Беларусі. Мінск, 2006. (2 выд. — 2009). Набыць на knihi.by.

16. Анджэй  Рахуба. Вялікае Княства Літоўскае  ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай 1569–1763 / пер. з польскай мовы М. Раманоўскага. Мінск, 2008. Набыць на knihi.by.

17. Будучыня  гісторыі: зборнік артыкулаў па сучаснай гістарыяграфіі. Мінск, 2008. Набыць на knihi.by.

18. Мацей Мруз. Каталіцызм на паграніччы: Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918–1925 г. / пер. з польскай мовы Я. Зелінскага. Мінск, 2008. Набыць на knihi.by.

19. Марцэлі Косман. З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / пер. з польскай мовы. Мінск, 2010. Набыць на knihi.by.

20. Тымаці  Снайдэр. Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь 1569 – 1999 / пер. з англійскай мовы М. Раманоўскага і В. Калацкай. Мінск, 2010. Набыць на knihi.by.

21. Юры Туронак. За кардонам Бацькаўшчыны. Успаміны. Мінск, 2010. Набыць на knihi.by.

22. Анджэй Валіцкі. Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм / уступ А. Мэнцвэль; пераклад з польскай мовы А. Ластоўскага; навук. рэдактар Г. Сагановіч. Мінск: Медысонт, 2012. Набыць на knihi.by

23. Дзмітры Сямёнаў. Дзённік. 1943–1947. Мінск: Медысонт, 2012. Набыць на knihi.by

24. Рышард Радзік. Вытокі сучаснай беларускасці. Беларусы на фоне нацыятворчых працэсаў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе ХІХ ст. / пер. з польскай Н. Дзенісюк ; навук. рэд. С. Рудовіч ; С. Токць. — Мінск : Медысонт, 2012. Набыць на knihi.by

25. Тымаці Снайдэр. Крывавыя землі. Еўропа паміж Гітлерам і Сталіным / пераклад з англ. С. Петрыкевіча ; навук. рэд. Г. Сагановіч, У. Калаткоў. Мінск: Медысонт, 2013.

BHR library

The book series “BHR`library” originates from 1999. It specializes on issuing topical historical research, works of foreign Belarusian studies including the publication of historical sources (documents, memoirs and others).