Новы нумар

Беларускі Гістарычны Агляд - 2021 Т. 28 Сш. 1-2

Том 28, Сшыткі 1-2 (54-55) (Снежань 2021)

Красавіка 2, 2022 |

Беларускі Гістарычны Агляд
Том 28 Сшыткі 1-2 (54-55) Снежань 2021

Артыкулы
Дзмітрый Віцько. Паслы ВКЛ на каранацыі Аўгуста ІІ. C. 3-52.
Наталля Анофранка. Злачынствы непаўналетніх і малалетніх дзяцей у 30–50-я гады ХІХ ст. на землях Беларусі. C. 53-94.
Цімох Кавалеўскі. Беларуская Народная Рэспубліка як дэмакратычная альтэрнатыва бальшавіцкай дыктатуры ў Беларусі.  C. 95-114.
Аляксандр Пагарэлы. Да праблемы сацыял-дарвінізму і яго кантэкстаў у друку Заходняй Беларусі. C. 115-162.
Генадзь Сагановіч. Іншадумства акадэмічнай інтэлігенцыі ў БССР эпохі адлігі. C. 163-194.
Міраслаў Грох. Памяць і гістарычная свядомасць. C. 195-208.

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі
Юры Гардзееў. Юрый Бохан як даследчык гістарычнай геаграфіі Беларусі. C. 219-237.
Сяргей Новікаў. Новы погляд на гісторыю баёў у Брэсцкай крэпасці летам 1941 г. C. 238-251.
Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі: біябібліяграфічны даведнік / С. П. Віцязь, В. У. Мядзведзева, Л. У. Дучыц. Мінск, 2020 (Ігар Язэпенка). C. 252-257.
Акіншэвіч, Леў. Выбранае / уклад.: Н. Гардзіенка і Л. Юрэвіч. Мінск, 2021. (Сяргей Емяльянаў) C. 258-269.
Лемешкин, Илья. Портрет Франциска Скорины. К 550-летию со дня рождения книгоиздателя. Vilnius – Prague, 2020 (Альбіна Семянчук) С. 270-282.
Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646–1655. Część 1. Diariusz kancelaryjny 1649–1653 / oprac. M. Nagielski (i in.). Warszawa, 2019; Część 2. Listy / oprac. K. Bobiatyński (i in.). Warszawa, 2020 (Юрый Мыцык). С. 283-287.
Др. Марыя Паўліна Сурвіла (1964–2020). Даследчыца і адвакат беларускай культуры = Dr. Maria Paula Survilla (1964–2020). A Scholar and Advocate of Belarusian Culture: зборнік артыкулаў, прысвечаных памяці калегі і сяброўкі / [уклад., прадм. З. Гімпелевіч; рэд.: Н. Гардзіенка і інш.] Мінск, 2021 (Cяргей Емяльянаў) С. 288-289.

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2021 г. (Наталля Анофранка). С. 290-292.

In memoriam
Памяці Яўгена Анішчанкі (Віктар Хурсік). С. 293-295.
Самародак, якога цікавіў працэс. Памяці Уладзіміра Ляхоўскага (Алесь Пашкевіч) . С. 296-306.

Аўтары нумара.
Contents.

Юрый Внуковіч. Першая гісторыя Беларусі па-літоўску як крок да суладдзя нацыянальных наратываў*

Лютага 16, 2022 |

* Kamuntavičius, Rūstis. Gudijos istorija. Baltarusijos istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas, 2021. 351 p.

Кніга сучаснага літоўскага гісторыка Русціса Камунтавічуса, пададзеная ў аглядзе – гэта нетрывіяльны, поўны самарэфлексій пераказ гісторыі Беларусі ад старажытных часоў і да “Беларускай рэвалюцыі 2020 года”. На вокладцы кнігі паралельна ўжыты два словы (Gudija і Baltarusija), якімі ў літоўскай мове ў залежнасці ад сітуацыі прынята абазначаць нашу краіну. На першы погляд, такі прыём можа падацца спрэчным, але ён міжволі выяўляе падвойны характар беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Сам аўтар яўна аддае перавагу традыцыйнай літоўскай форме Gudija, адзначаючы яе архаічнасць і аўтэнтычнасць, а не штучнай кальцы з рускай мовы Baltarusija, утворанай у савецкі перыяд (117). Як гэта ні парадаксальна, ужытая ў манаграфіі назва нашага народа gudai, якой літоўцы здаўна іменавалі сваіх суседзяў, што жылі на ўсходзе ад іх, аказваецца ў манаграфіі куды больш прыдатнай і рэлевантнай для апісання гісторыі Беларусі (асабліва яе ранніх перыядаў), чым сама назва беларусы (у літоўскім варыянце baltarusiai). Крывічы, русіны, беларусы – усе яны з тэрыторыі сучаснай Літвы ідэнтыфікаваліся як gudai. Гэтая ўстойлівая вонкавая назва, якая захавалася ў літоўскай мове да нашых дзён, як бы ўказвае на лучнасць, пераемнасць і тоеснасць усіх гэтых этнічных катэгорый. Чытаць далей →

Галоўная » Архіў катэгорыі '2021 Т. 28 Сш. 1-2'