Новы нумар


Том 28, Сшыткі 1-2 (54-55) (Снежань 2021)

Беларускі Гістарычны Агляд
Том 28 Сшыткі 1-2 (54-55) Снежань 2021

Артыкулы
Дзмітрый Віцько. Паслы ВКЛ на каранацыі Аўгуста ІІ. C. 3-52.
Наталля Анофранка. Злачынствы непаўналетніх і малалетніх дзяцей у 30–50-я гады ХІХ ст. на землях Беларусі. C. 53-94.
Цімох Кавалеўскі. Беларуская Народная Рэспубліка як дэмакратычная альтэрнатыва бальшавіцкай дыктатуры ў Беларусі.  C. 95-114.
Аляксандр Пагарэлы. Да праблемы сацыял-дарвінізму і яго кантэкстаў у друку Заходняй Беларусі. C. 115-162.
Генадзь Сагановіч. Іншадумства акадэмічнай інтэлігенцыі ў БССР эпохі адлігі. C. 163-194.
Міраслаў Грох. Памяць і гістарычная свядомасць. C. 195-208.

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі
Юры Гардзееў. Юрый Бохан як даследчык гістарычнай геаграфіі Беларусі. C. 219-237.
Сяргей Новікаў. Новы погляд на гісторыю баёў у Брэсцкай крэпасці летам 1941 г. C. 238-251.
Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі: біябібліяграфічны даведнік / С. П. Віцязь, В. У. Мядзведзева, Л. У. Дучыц. Мінск, 2020 (Ігар Язэпенка). C. 252-257.
Акіншэвіч, Леў. Выбранае / уклад.: Н. Гардзіенка і Л. Юрэвіч. Мінск, 2021. (Сяргей Емяльянаў) C. 258-269.
Лемешкин, Илья. Портрет Франциска Скорины. К 550-летию со дня рождения книгоиздателя. Vilnius – Prague, 2020 (Альбіна Семянчук) С. 270-282.
Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646–1655. Część 1. Diariusz kancelaryjny 1649–1653 / oprac. M. Nagielski (i in.). Warszawa, 2019; Część 2. Listy / oprac. K. Bobiatyński (i in.). Warszawa, 2020 (Юрый Мыцык). С. 283-287.
Др. Марыя Паўліна Сурвіла (1964–2020). Даследчыца і адвакат беларускай культуры = Dr. Maria Paula Survilla (1964–2020). A Scholar and Advocate of Belarusian Culture: зборнік артыкулаў, прысвечаных памяці калегі і сяброўкі / [уклад., прадм. З. Гімпелевіч; рэд.: Н. Гардзіенка і інш.] Мінск, 2021 (Cяргей Емяльянаў) С. 288-289.

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2021 г. (Наталля Анофранка). С. 290-292.

In memoriam
Памяці Яўгена Анішчанкі (Віктар Хурсік). С. 293-295.
Самародак, якога цікавіў працэс. Памяці Уладзіміра Ляхоўскага (Алесь Пашкевіч) . С. 296-306.

Аўтары нумара.
Contents.