Новы нумар


Том 7 Сшытак 2 (13) (Снежань 2000)

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 7 Сшытак 2 (13) (Снежань 2000)

Артыкулы
Васіль Варонін. Полацкія путныя слугі ва ўрадавай палітыцы ВКЛ (ХV— сярэдзіна ХVI ст.). С. 305-325.
Андрэй Пятчыц. Пашырэнне праваслаўя ў Беларусі ў сярэдзіне — другой палове ХIХ ст. С. 327-350.
Сяргей Хоміч. Асноўныя этапы фармавання тэрыторыі БССР (1918—1926). С. 351-364.
Морыц Ф. Люк, Цім К. Рыхтар. «Паляванне дазваляецца» : барацьба з партызанамі ў «генеральным камісарыяце Беларутэнія» (1943). С. 365-401.

Паведамленні
Ігар Войніч. Сільвестр Косаў і Язафат Кунцэвіч… С.402-409.
Лявон Юрэвіч. Беларуская кнігавыдавецкая дзейнасць у часе II сусветнай вайны. С. 410-415.

Пераклады
Гўін Прынз. Вусная гісторыя. С. 416-447.

Гістарыяграфія
Вячаслаў Насевіч. Структуры сям’і і дворагаспадаркі. С. 448-475.
Андрэй Партноў. Саветызацыя гістарычнай навукі ў Украіне і Беларусі. С. 476-488.

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Энцыклапедыя Сярэднявечча (Ірэна Ганецкая). С. 489-508.
Праблемы выдання Літоўскай метрыкі і першая беларуская публікацыя (Ганна Харашкевіч). С. 509-524.
Будапешцкія канферэнцыі пра мовы ў ВКЛ (Ігар Клiмаў). С. 525-534.
The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought. Ed. By Stuart Sim. (Марына Сакалова). С. 535-539.
Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 1—14 (Аляксандр Краўцэвіч). С. 540-544.
Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі (Віталь Галубовіч). С. 544-547.
Михайло Брайчевський. Выбрані твори (Наталля Бандарэнка). С. 547-553.
Леонтьева, Галина А. Палеография, хронология, археография, геральдика (Максім Гардзееў). С. 554-556.
Marek Ferenc. Dwór Zygmunta Augusta (Анастасія Скеп’ян). С. 556-560.
Гудзяк, Борис. Криза і реформа (Святлана Марозава). С. 560-568.
Bernatowicz, Tadeusz. Miles Christianus et peregrinus (Валеры Пазнякоў). С. 568-574.
Łaszkiewicz, Hubert Mikolaj. Dziedzictwo czy towar? (Валеры Пазнякоў). С. 574-577.
Куль–Сяльверстава, Святлана Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур (Андрэй Кіштымаў). С. 577-582.
Radzik, Ryszard. Między źbiorowością etniczną a wspolnotą narodową (Лія Салавей). С. 582-590.
Бежанства 1915 года. Рэд. Віталь Луба (Станіслаў Рудовіч). С. 590-593.
Mueller, Rolf-Dieter / Ueberschaer, Gerd R. Hitlers Krieg im Osten (Сяргей Новікаў). С. 593-596.
Gerlach, Christian. Kalkulierte Morde (Сяргей Новікаў). С. 596-602.
Werdt, Christof von. Belarus und die Gegenwart der Sowjetunion; Transformation und nationale Identität in der Ukraine und in Belarus (Лявон Баршчэўскі). С. 602-615.

Інфармацыі
Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2000 г. С. 616-618.