Новы нумар


У серыі “Бібліятэка БГА” выйшлі кнігі:

Юры Туронак. За кардонам Бацькаўшчыны: успаміны / Ю. Туронак. — Мінск: Медысонт, 2010. – 276 с.
Юры Туронак. За кардонам Бацькаўшчыны: успаміны / Ю. Туронак. — Мінск: Медысонт, 2010. – 276 с.

Ва ўспамінах вядомага беларускага гісторыка, якому выпала жыць за межамі Беларусі, адлюстравана ўся яе найноўшая гісторыя. Аўтар узнаўляе і ацэньвае перажытае, разважае пра шляхі беларускага самаўсведамлення. Успаміны дапаўняюцца дакументамі і спісам беларусазнаўчых прац гісторыка.

Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца беларускім нацыянальным рухам.

Юліуш Бардах. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага Юліуш Бардах. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага / пер. з польскай і французскай М. Раманоўскага і А. Істоміна; уклад. Г. Сагановіч. — Мінск: Медысонт, 2010. — 456 с.

У кнігу выбраных прац вядомага польскага вучонага ўвайшлі  артыкулы па дзяржаўна-прававой гісторыі Вялікага Княства Літоўскага і праблемах нацыятворчых працэсаў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе. Выданне змяшчае найпаўнейшую бібліяграфію навуковых публікацый гісторыка.