БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 10 Сшыткі 1-2 (18-19) (Снежань 2003)

Артыкулы

Расціслаў Баравы. Хрысціянізацыя тэрыторыі Полацкай і Тураўскай епархій X–XIV ст. (Гістарычна–геаграфічны аспект). C. 3-28.

Андрэй Янушкевіч. Унія з Каронай ва ўнутранай палітыцы ВКЛ перад Люблінскім соймам 1569 г. C. 29-58.

Рустыс Камунтавічус. Падарожжы па Літве ў XVI–XVII ст.: досвед італьянцаў і французаў. С. 59-88.

Конрад Бабятыньскі. Стары i Новы Быхаў у час вайны Рэчы Паспалітай з Масквой (1654–1655) С. 89-120.

Юры Гардзееў. Да моўнай праблематыкі гарадскіх кніг навачаснай Горадні. С. 121-142.

Юры Туронак. Фабіян Акінчыц – правадыр беларускіх нацыянал-сацыялістаў. С. 143-162.

 

Арxіваліі

Андрэй Радаман. Інструкцыя Новагародскага cойміка паслам на элекцыйны сойм 1587 г. С. 163-174.

Максім Гардзееў. Дакументы па гісторыі рамяства ў актавай кнізе полацкага магістрату за 1656–57 г. С. 175-187.

 

Гістарыяграфія

Зміцер Шавялёў. Агляд развіцця яўрэйскіх даследаванняў у Беларусі на мяжы ХХ–ХХI ст. С. 188-200.

 

Палеміка

Алесь Груша. «Малапрыстасаваныя» рэкамендацыі ці малападрыхтаваныя рэцэнзенты? С. 201-227.

 

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Віктар Цемушаў. Праблемы развіцця гістарычнай геаграфіі Беларусі. С. 228-254.

Алесь Смaлянчук. У пошуках ворага польскай нацыі. С. 255-280.

Генадзь Сагановіч. Прывід нацыі ў імгле стэрэатыпаў. С. 280-318.

Сяргей Запрудскі. Неюбілейныя думкі з нагоды юбілейных выданняў мовазнаўчай спадчыны. С. 319-352.

Максім Знак. Міфы, міфалогія і міфолагі. С. 353-370.

Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3 (2002), Вып. 4 (2003) (Віталь Галубовіч). С. 371-375.

Гусева, Александра А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в. (Ігар Клімаў). С. 375-384.

Zoltán András. Oláh Miklos Athila címűmunkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása (Алесь Бразгуноў). С. 384-390.

Stern, Dieter Hubert. Die Liederhandschrift F 19–233 (15) der Bibliothek der Litauischen Akademie der Wissenschaften (Ігар Клімаў). С. 391-402.

Антон Луцкевіч. Да гісторыі беларускага руху. Выбраныя творы (Аляксей Каўка). С. 402-407.

Пушкін, ігар А. Узброены супраціў ва Ўсходняй Беларусі (Захар Шыбека). С. 408-410.

 

Інфармацыя

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2002–2003 г. (Любоў Собалева). С. 411-416.

 

Contents.

(PDF)