БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 11 Сшыткі 1-2 (20-21) (Снежань 2004)

Артыкулы
Анты Сэларт. Полацкі князь Канстанцін і гісторыя Інфлянтаў у трэцяй чвэрці ХIII ст. С. 3-25.
Генадзь Сагановіч. Русіны пад Грунвальдам (Дуброўнай) y 1410 г. С. 26-40.
Васіль Варонін. „Wielkiego Księstwa Litewskiego Kroniczka krotko pisana“. С. 41-57.
Расціслаў Баравы. Менск у ХVI стагоддзі: першы „генеральны“ план горада і яго магчымы аўтар. С. 58-74.
Валянцiн Калнiн. Зорны шлях Яна Марыi Бернардонi. С. 75-102.
Кшыштаф Касажэцкі. Бітва пад Палонкай 28 чэрвеня 1660 г. С. 103-136.
Вайда Камунтавічэне. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. С. 137-156.
Ірэна Кадульская. Формы тэатральнага жыцця ў Полацкай Акадэміі (1812—1820). С. 157-197.
Юры Туронак. Саюз Беларускай Моладзі ў Нямеччыне. С. 198-219.

Гістарыяграфія
Ігар Клімаў. Кваліфікацыя літаратурна–пісьмовай мовы Кіеўскай Русі. С. 220-262.

Пераклады
Алан Мэгіл. „Вялікі наратыў“ і гістарычная навука. С. 263-303.

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі
Рышард Радзік. Дапаможнік па дзяржаўнай ідэалогіі . С. 304-327.
Biblia ruska, vyložena doktorom Franciskom Skorinoju (Prag, 1517—1519): Kommentare; Apostol (Wilna, 1525): Facsimile und Kommentar (Юрась Лаўрык). С. 333-336.
Geier, Wofgang. Russische Kulturgeschichte in diplomatischen Reiseberichten aus vier Jahrhunderten (Уладзімір Канановіч). С. 336-342.
Jaroszewicz–Pieresławcew, Zoja. Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku (Ігар Клімаў). С. 342-353.
Носов, Борис В. Установление российского господства в Речи Посполитой 1756—1768 гг. (Яўген Анішчанка). С. 353-356.
Носевич, Вячеслав. Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе (Сяргей Токць). С. 357-374.
Eriksonas, Linas. National heroes and national identities. Scotland, Norway and Lithuania (Андрэй Катлярчук). С. 374-379.
Solak, Zbigniew. Między Polska a Litwą. Życie i działalność Michała Römera (Алесь Смалянчук). С. 379-388.

Хроніка
Да 90–годдзя прафесара Юліюша Бардаха (Марцэлі Косман). С. 389-393.
„Беларусь у ХХ стагоддзі“ (Ганна Запартыка). С. 394-396.

Contents.

(PDF)