БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 11 Сшыткі 1-2 (20-21) (Снежань 2004)

Артыкулы

Анты Сэларт. Полацкі князь Канстанцін і гісторыя Інфлянтаў у трэцяй чвэрці ХIII ст. С. 3-25.

Генадзь Сагановіч. Русіны пад Грунвальдам (Дуброўнай) y 1410 г. С. 26-40.

Васіль Варонін. „Wielkiego Księstwa Litewskiego Kroniczka krotko pisana“. С. 41-57.

Расціслаў Баравы. Менск у ХVI стагоддзі: першы „генеральны“ план горада і яго магчымы аўтар. С. 58-74.

Валянцiн Калнiн. Зорны шлях Яна Марыi Бернардонi. С. 75-102.

Кшыштаф Касажэцкі. Бітва пад Палонкай 28 чэрвеня 1660 г. С. 103-136.

Вайда Камунтавічэне. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. С. 137-156.

Ірэна Кадульская. Формы тэатральнага жыцця ў Полацкай Акадэміі (1812–1820). С. 157-197.

Юры Туронак. Саюз Беларускай Моладзі ў Нямеччыне. С. 198-219.

 

Гістарыяграфія

Ігар Клімаў. Кваліфікацыя літаратурна–пісьмовай мовы Кіеўскай Русі. С. 220-262.

 

Пераклады

Алан Мэгіл. „Вялікі наратыў“ і гістарычная навука. С. 263-303.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Рышард Радзік. Дапаможнік па дзяржаўнай ідэалогіі. С. 304-327.

Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 1–3 (Васіль ). С. 328-333.

Biblia ruska, vyložena doktorom Franciskom Skorinoju (Prag, 1517–1519): Kommentare; Apostol (Wilna, 1525): Facsimile und Kommentar (Юрась Лаўрык). С. 333-336.

Geier, Wofgang. Russische Kulturgeschichte in diplomatischen Reiseberichten aus vier Jahrhunderten (Уладзімір Канановіч). С. 336-342.

Jaroszewicz–Pieresławcew, Zoja. Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku Ігар Клімаў). С. 342-353.

Носов, Борис В. Установление российского господства в Речи Посполитой 1756–1768 гг. (Яўген Анішчанка). С. 353-356.

Носевич, Вячеслав. Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе (Сяргей Токць). С. 357-374.

Eriksonas, Linas. National heroes and national identities. Scotland, Norway and Lithuania (Андрэй Катлярчук). С. 374-379.

Solak, Zbigniew. Między Polska a Litwą. Życie i działalność Michała Römera (Алесь Смалянчук). С. 379-388.

 

Хроніка

Да 90–годдзя прафесара Юліюша Бардаха (Марцэлі Косман). С. 389-393.

„Беларусь у ХХ стагоддзі“ (Ганна Запартыка). С. 394-396.

 

Contents.

(PDF)