БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 5 Сшытак 2 (9) (Снежань 1998)

Артыкулы
Рышард Радзік. Ад этнічнага згуртавання да нацыянальнай супольнасці. C. 291-327.

Дзмітры Левін. Некралог магілёўскага гісторыка Мацвея Фурсава як біяграфічная крыніца. C. 328-364.
Райнэр Лінднэр. Беларускія гісторыкі пад Сталіным (1870-1945). C. 365-395.

Паведамленні
Алесь Белы. Тэрыторыя сучаснай Беларусі на карце Эдрысі (1154). C. 396-409.
Барбара Пэндзіх. Паміж раем і клаакай. C. 410-418.
Яўген Анішчанка. Мяжа Вялікага Княства Літоўскага ў справах памежных камісій. C. 419-433.

Вачыма суседзяў
Андрэй Партноў. Беларусь і беларусы ва ўкраінскіх падручніках па гісторыі. C. 434-447.

Палеміка
Да праблемы генэзісy ВКЛ (Алесь Краўцэвіч). C. 448-454.
Няма сутнасных разыходжанняў (Вячаслаў Насевіч. C. 455-456.

Новая гістарычная літаратура: агляды і рэцэнзіі
Вяртанне ў «Северо-Западный край»? (Генадзь Сагановіч). C. 457-488.
Гістарыяграфічныя «навацыі» ў навучальнай літаратуры (Міхась Біч). C. 489-522.
Грицак, Ярослав. Нарис історії України: формування модерної українськой нації ХIХ–ХХ ст. (Андрэй Кіштымаў). C. 528-533.
Porębski, S.A. Paleografia łacińska; Podrecznik dla studentow. (Эван Сінчук). C. 533-534.
Белорусский сборник. Вып.1. (Валеры Пазнякоў). C. 534-536.
Istoriją Lietuvos aukštuju mokyklu mokslo darbai, № ХХХVІ. (Уладзімір Свяжынскі). C. 537-540.
Янин, Валентин Л. Новгород и Литва. Пограничные ситуации ХIII — XV веков. (Генадзь Семянчук). C. 541-543.
Mažeika, Rasa. The role of pagan Lithuania in Roman Catholic and Greek Orthodox religious diplomacy in east–central Europe (1345—1377). (Наталля Брэль). C. 543-546.
Nikodem, Jarosław. Rola Skirgiełły na Litwie do 1394 roku (Генадзь Семянчук). C. 547-551.
Мыльников, Александр С. Картина славянского мира (Альбіна Семянчук). C. 551-557.
Nagielski, Mirosław. Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku (Генадзь Сагановіч). C. 558-561.
Канфесіі на Беларусі (канец XVIII—XX ст.) (Віктар Фядосік). C. 561-568.
Черепица, Валерий Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества; яго ж, Польское национальное движение в Белоруссии (Алесь Смалянчук). C. 568-577.
Turonek, Jerzy. Weißruthenien: Zweifrontenkrieg der Ideologien (Сяргей Новікаў). C. 577-580.

Хроніка
Весткі з экспедыцый беларускіх археолагаў (сезон 1998). C. 581-585.
Міжнародная літуаністычная канферэнцыя „Dzieje, kultura i język Litwy» (Генадзь Семянчук). C. 586-588.

Дысертацыі па гісторыі Беларусі (1998) (Анастасія Скеп’ян). C. 589.

Contents.