БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 5 Сшытак 2 (9) (Снежань 1998)

Артыкулы

Рышард Радзік. Ад этнічнага згуртавання да нацыянальнай супольнасці. C. 291-327.

Дзмітры Левін. Некралог магілёўскага гісторыка Мацвея Фурсава як біяграфічная крыніца. C. 328-364.

Райнэр Лінднэр. Беларускія гісторыкі пад Сталіным (1870–1945). C. 365-395.

 

Паведамленні

Алесь Белы. Тэрыторыя сучаснай Беларусі на карце Эдрысі (1154). C. 396-409.

Барбара Пэндзіх. Паміж раем і клаакай. C. 410-418.

Яўген Анішчанка. Мяжа Вялікага Княства Літоўскага ў справах памежных камісій. C. 419-433.

 

Вачыма суседзяў

Андрэй Партноў. Беларусь і беларусы ва ўкраінскіх падручніках па гісторыі. C. 434-447.

 

Палеміка

Да праблемы генэзісy ВКЛ (Алесь Краўцэвіч). C. 448-454.

Няма сутнасных разыходжанняў (Вячаслаў Насевіч). C. 455-456.

 

Новая гістарычная літаратура: агляды і рэцэнзіі

Вяртанне ў «Северо-Западный край»? (Генадзь Сагановіч). C. 457-488.

Гістарыяграфічныя «навацыі» ў навучальнай літаратуры (Міхась Біч). C. 489-522.

Яковенко, Наталя. Нарис історії України з найдавнійших часів (Андрэй Радаман). C. 523-527.

Грицак, Ярослав. Нарис історії України: формування модерної українськой нації ХIХ–ХХ ст. (Андрэй Кіштымаў). C. 528-533.

Porębski, S.A. Paleografia łacińska; Podrecznik dla studentow. (Эван Сінчук). C. 533-534.

Белорусский сборник. Вып.1. (Валеры Пазнякоў). C. 534-536.

Istoriją Lietuvos aukštuju mokyklu mokslo darbai, № ХХХVІ. (Уладзімір Свяжынскі). C. 537-540.

Янин, Валентин Л. Новгород и Литва. Пограничные ситуации ХIII–XV веков. (Генадзь Семянчук). C. 541-543.

Mažeika, Rasa. The role of pagan Lithuania in Roman Catholic and Greek Orthodox religious diplomacy in east–central Europe (1345–1377). (Наталля Брэль). C. 543-546.

Nikodem, Jarosław. Rola Skirgiełły na Litwie do 1394 roku (Генадзь Семянчук). C. 547-551.

Мыльников, Александр С. Картина славянского мира (Альбіна Семянчук). C. 551-557.

Nagielski, Mirosław. Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku (Генадзь Сагановіч). C. 558-561.

Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–XX ст.) (Віктар Фядосік). C. 561-568.

Черепица, Валерий Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества; яго ж, Польское национальное движение в Белоруссии (Алесь Смалянчук). C. 568-577.

Turonek, Jerzy. Weißruthenien: Zweifrontenkrieg der Ideologien (Сяргей Новікаў). C. 577-580.

 

Хроніка

Весткі з экспедыцый беларускіх археолагаў (сезон 1998). C. 581-585.

Міжнародная літуаністычная канферэнцыя „Dzieje, kultura i język Litwy» (Генадзь Семянчук). C. 586-588.

Дысертацыі па гісторыі Беларусі (1998) (Анастасія Скеп’ян). C. 589.

 

Contents.