БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 7 Сшытак 2 (13) (Снежань 2000)

Артыкулы

Васіль Варонін. Полацкія путныя слугі ва ўрадавай палітыцы ВКЛ (ХV – сярэдзіна ХVI ст.). С. 305-325.

Андрэй Пятчыц. Пашырэнне праваслаўя ў Беларусі ў сярэдзіне – другой палове ХIХ ст. С. 327-350.

Сяргей Хоміч. Асноўныя этапы фармавання тэрыторыі БССР (1918–1926). С. 351-364.

Морыц Ф. Люк, Цім К. Рыхтар. «Паляванне дазваляецца»: барацьба з партызанамі ў «генеральным камісарыяце Беларутэнія» (1943). С. 365-401.

 

Паведамленні

Ігар Войніч. Сільвестр Косаў і Язафат Кунцэвіч… С.402-409.

Лявон Юрэвіч. Беларуская кнігавыдавецкая дзейнасць у часе II сусветнай вайны. С. 410-415.

 

Пераклады

Гўін Прынз. Вусная гісторыя. С. 416-447.

 

Гістарыяграфія

Вячаслаў Насевіч. Структуры сям’і і дворагаспадаркі. С. 448-475.

Андрэй Партноў. Саветызацыя гістарычнай навукі ў Украіне і Беларусі. С. 476-488.

 

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Энцыклапедыя Сярэднявечча (Ірэна Ганецкая). С. 489-508.

Праблемы выдання Літоўскай метрыкі і першая беларуская публікацыя (Ганна Харашкевіч). С. 509-524.

Будапешцкія канферэнцыі пра мовы ў ВКЛ (Ігар Клiмаў). С. 525-534.

The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought. Ed. By Stuart Sim. (Марына Сакалова). С. 535-539.

Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 1–14 (Аляксандр Краўцэвіч). С. 540-544.

Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі (Віталь Галубовіч). С. 544-547.

Михайло Брайчевський. Выбрані твори (Наталля Бандарэнка). С. 547-553.

Леонтьева, Галина А. Палеография, хронология, археография, геральдика (Максім Гардзееў). С. 554-556.

Marek Ferenc. Dwór Zygmunta Augusta (Анастасія Скеп’ян). С. 556-560.

Гудзяк, Борис. Криза і реформа (Святлана Марозава). С. 560-568.

Bernatowicz, Tadeusz. Miles Christianus et peregrinus (Валеры Пазнякоў). С. 568-574.

Łaszkiewicz, Hubert Mikolaj. Dziedzictwo czy towar? (Валеры Пазнякоў). С. 574-577.

Куль–Сяльверстава, Святлана Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур (Андрэй Кіштымаў). С. 577-582.

Radzik, Ryszard. Między źbiorowością etniczną a wspolnotą narodową (Лія Салавей). С. 582-590.

Бежанства 1915 года. Рэд. Віталь Луба (Станіслаў Рудовіч). С. 590-593.

Mueller, Rolf-Dieter / Ueberschaer, Gerd R. Hitlers Krieg im Osten (Сяргей Новікаў). С. 593-596.

Gerlach, Christian. Kalkulierte Morde (Сяргей Новікаў). С. 596-602.

Werdt, Christof von. Belarus und die Gegenwart der Sowjetunion; Transformation und nationale Identität in der Ukraine und in Belarus (Лявон Баршчэўскі). С. 602-615.

 

Інфармацыі

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2000 г. С. 616-618.

 

Contents.