БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Irena Kadulska. The forms of theatre life in Polack Akademy (1812—1820).

Artykuł przedstawia trzy zasadnicze formy życia teatralnego w Akademii Połockiej: uroczystości, teatry i teatralizacje. Pod­stawą klasyfikacji stała się tutaj kategoria przestrzeni teatralnej. Uroczystości — odbywały się w społecznie otwartej i dostępnej przestrzeni miasta i kościoła. Spektakle teatralne — wystawiały je na scenie teatralnej dwa zespoły: akademicki i konwiktowy. Ta przestrzeń miała charakter hierarchiczny i była dostępna wyłą­cz­nie zaproszonym gościom. Trzecią formą — teatralizacje reali­zowano w ogrodach folwarku Spas i miała ona charakter upry­watniony.

Artykuł przedstawia modele repertuarowe tych trzech form, zagadnienia inscenizacyjne, artystyczne oraz socjologiczne zwią­zane ze zróżnicowaniem publiczności.