БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Новы нумар

Беларускі Гістарычны Агляд

Том 24 Сшыткі 1-2 (46-47) Снежань 2017

Артыкулы

Войцех Вальчак. Даследаванне структуры Пінска-Тураўскай уніяцкай епархіі ў XVII–XVIII ст.
Дыяна Зіберт. Установа аддзелаў ЗАГС у ССРБ: грамадзянізацыя і індывідуалізацыя праз устанаўленне парадку.
Алесь Сімакоў. Беларусы і індзейцы: Другая сусветная вайна.
Рышард Радзік. Дзве інтэрпрэтацыі гісторыі: паміж савецкасцю і нацыянальным бачаннем.
Генадзь Сагановіч. Чаму ў БССР не было гістарычнага часопіса.

Класіка літоўскай гістарыяграфіі

Рымантас Ясас. Хроніка Быхаўца і яе паходжанне (пераклад і прадмова Ганны Міхальчук).

Архіваліі

Юрый Мыцык. Чачэрскае староства ў апісанні 1773 года.

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Кэтрын Гібсан. Гісторыя, памяць і сімвалічная тапаграфія горада: найноўшыя публікацыі да гістарыяграфіі Вільні.
Юры Гардзееў. Некалькі заўваг да праблемы развіцця гістарычнай геаграфіі.
Ірына Раманава. “Вынаходжанне” штодзённасці: як і што мы даследуем.
Cнапковский, Владимир Е. История внешней политики Беларуси: пособие. Минск: БГУ, 2013 (Анджэй Смалярчык).
Хаясака, Макота. Літва. Уплыў гістарычнай традыцыі на фармаванне нацый. “Краёвая ідэя” з перспектывы сучаснасці. Токіа, 2017 (Юрый Мыцык).
Spatial concepts of Lithuania in the long Nineteenth Century / ed. by Darius Staliunas. Boston, 2016 (Аляксандр Пагарэлы).
Хаўстовіч, Мікола. Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі ХVІІІ–ХІХ ст. Т. 1–3. Warszawa, 2014–2017 (Ігар Запрудскі).
Цымбаль, Аляксандр Г. Праваслаўная царква ў Заходняй Беларусі (1921–1939). Мінск, 2016 (Любоў Козік).
Staśkiewicz, Łukasz. Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś. Toruń, 2016 (Аляксандр Чaлядзінскі).

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках (2016) .

In Memoriam

Ганна Леанідаўна Харашкевіч (28.03.1931–1.05.2017) (Васіль Варонін).

Аўтары нумара.

Contents.