БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Рэдакцыйная рада

Рэдакцыя

галоўны рэдактар Генадзь Сагановіч

выканаўчы рэдактар Яўген Кавальчук

вэб-рэдактар Яна Макарэвіч

Рэдакцыйная рада

Томас Бон (Універсітэт Юстуса Лібіга, Гісэн)

Роберт Фрост (Універсітэт Абердэна, Шатландыя)

Анджэй Закшэўскі (Варшаўскі ўніверсітэт)

Томаш Камусэла (Сэнт-Эндрускі ўніверсітэт)

Рыгор Лазько (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны)

Дэвід Р. Марплз (Універсітэт Альберты)

Дарота Міхалюк (Універсітэт Мікалая Каперніка ў Торуні)

Альвідас Нікжантайціс (Інстытут гісторыі Літвы)

Сергій Плахій (Гарвардскі ўніверсітэт)

Рышард Радзік (Акадэмія спецыяльнай педагогікі ім. М. Гжэгажэўскай, Варшава)

Ірына Раманава (Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт)

Анджэй Рахуба (Інстытут гісторыі ПАН)

Штэфан Родэвальд (Універсітэт Ляйпцыга)

Алесь Смалянчук (Інстытут славістыкі ПАН)

Наталля Якавенка (Кіева-Магілянская Акадэмія)