Новы нумар

Andrej Kotljarchuk. The second Northern war and the last Sweden’s operation in the Grand Duchy of Lithuania: a siege of Brest in 1657 and struggle for the town.

I enlighet med överenskommelsen i Radnot (1657–12–06) kom de deltagande parterna Sverige, Siebebürgen (Transsylvanien), Preussen/Brandenburg, de ukrainska kosackerna och Boguslaw Radziwills regimente att bege sig till Brest, en av de största och bäst befästa städerna i Belarus och Litauen. 26 maj, 1657 kapitulerade staden. Sverige överlämnade staden till Siebebürgen, vilket orsakade en splittring mellan de allierade, då både Boguslaw Radziwill och de ukrainska kosackerna hade ansprеk pе Brest. I början av juni tvingades Karl X med de svenska styrkorna att bege sig utifrån Brest till Danmark för att besvara det danska angreppet på Sverige. De andra allierade kom också att lämna krigsskådeplatsen. Den militära framgеngen slutade i ett politiskt nederlag. Det litauiska protestantiska partiets ledare Boguslaw Radziwill vägrade fortsatt samarbete med Sverige och övergick till Preussen/Brandenburgs och Polen–Litauens sida. Ukraina, som deltog i kampanjen utan Moskvas godkännande, kom också att lämna koalitionen. Siebebürgen, som var vasall till det ottomanska imperiet, kom att bli bestraffade för sitt deltagande genom en ockupation av landet. Dess ledare, Rakoczi, dog av krigsskador han ådrog sig i kampanjen mot de ottomanska styrkorna.

I och med detta kom Sverige att förlora samtliga sina allierade i området. De svenska planerna pе att knyta till sig små, ickekatolska, halvoberoende stater gick om intet.

Författaren har utnyttjat tidigare oanvända material från svenska arkiv, bland annat Brests kapitulationsakt, och de svenskritade stadsplanen och stadspanoramat, som framställts av Erik Dahlberg.