БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Канферэнцыя “Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі”

Нацыянальная  акадэмія навук беларусі

АДДЗЯЛЕННЕ  ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ

Інстытут  гісторыі

праводзяць міжнародную навукова-практычную канферэнцыю

МЕТАДАЛОГІЯ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

ГІСТОРЫІ  БЕЛАРУСІ:

ПРАБЛЕМЫ, ДАСЯГНЕННІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ

Час правядзення: 9–10 кастрычніка 2012 г.

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1).

Сучасная  гістарыяграфія характарызуецца як разнастайнасцю праблематыкі даследаванняў, так і ўзрастаючай цікавасцю гісторыкаў да пытанняў метадалогіі, да сучасных сацыялагічных і філасофскіх падыходаў. У гэтым кантэксце з відавочнасцю фіксуецца праблема прымянення абстрактных тэарэтычных ведаў да практыкі даследавання, паколькі агульнанавуковыя метадалагічныя прынцыпы і тэарэтычныя падыходы павінны прайсці своеасаблівую “пераплаўку”, каб карэляваць з прадметам даследавання. Таму неабходнымі становяцца пошук і фармуляванне тэарэтычных падыходаў, адпаведных задачам даследавання, канцэптуальнага апарата, найболей эфектыўных метадаў аналізу эмпірычных дадзеных, аптымальнага спосабу вывучэння.

Iнфармацыя (.docx)