БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 1 Сшытак 1 (1994)

Артыкулы

Генадзь Сагановiч. Нацыянальнасьць гiсторыi як навукi. C. 5-15.

Аляксандр Мядзьведзеў. Насельнiцтва Беларусi ў жалезным веку (VIII ст. да н.э. – VIII ст. н.э.). C. 15-37.

Расцьцiслаў Баравы. Атрыманьне магдэбурскага права Берасьцем i палiтычная барацьба ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм на мяжы XIV–XV ст. C. 38-53.

Соф’я Кузьняева. Нацыянальнае адраджэньне i нацыянальная сьвядомасьць беларусаў у першай палове XIX ст. C. 54-65.

 

Пераклады

Юлiуш Бардах. Дачыненьнi памiж каталiкамi i праваслаўнымi ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiмi (канец XIV–XVII ст.). C. 66-81.

Фiлiп Ўайт. Што ёсьць нацыянальнасьць? C. 82-109.

 

Архiвалii

Франц Кушаль. Спробы арганiзацыi Беларускага Войска пры нямецкай акупацыi Беларусi. Камэнтар Аляксея Лiцьвiна. C. 110-129.

 

Новая гiстарычная лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Boyer, Alain. L’eplication on histoire (Cяргей Панькоўскi). C. 130-132.

Коробушкина, Татьяна Н. Курганы Белорусского Побужья X–XIII в. (Алег Ioў). C. 132-140.

Вяргей, Валянцiна С. Археалагiчная навука ў Беларускай ССР. 1919–1941 (Генадзь Семянчук). C. 140-147.

Tiberg, Erik. Zur Vorgeschichte des Livlaеndischen Krieges (Генадзь Сагановiч). C. 147-148.

Kappeler, Andreas. Russland als Vielvoеlkerreich (Генадзь Сагановiч). C. 148-150.

Molden, Otto. Die europaеische Nation. Die neue Supermacht vom Atlantik bis zur Ukraine (Руслан Лобаў). C. 150-151.

Косик, Володимир. Україна i Нiмеччина у Другiй свiтовiй вiйнi (Захар Шыбека). C. 152-154.

Доморад, Константин И. Партийное подполье и партизанское движение в Минской области: 1941–1944 (Сяргей Ёрш). C. 154-155.

Mironowicz, Eugeniusz. Bialorusini w Polsce: 1944-1949 (Руслан Лобаў). C. 155-156.

Darski, Jerzy. Bialorus. Historia, wspolczesnоsc, konflikty narodowe (Захар Шыбека). C. 156-159.

 

Хронiка

Дысэртацыi па гiсторыi, абароненныя ў Беларусi ў 1993 – першай палове 1994 г. C. 160-161.

XVIII Мiжнародны Кангрэс гiстарычных навук у Манрэалi. C. 162-163.

V Сусьветны кангрэс у Варшаве. C. 163.

Аўтары нумара. С. 164.

 

Contents.

Запампаваць Сшытак (95 Мб).