БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Аўтары нумара

Алена Андросік
Fundacja Sal Terrae
skr. pocz. 86
20-001 Lublin

Thomas M. Bohn
Justus-Liebig-Universität Gießen
Historisches Institut
Otto-Behaghel-Str. 10D35394
Gießen

Андрэй Вардамацкі
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
ul. Oboźna 7/55
00-332 Warszawa

Васіль Варонін
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
вул. Чырвонаармейская, 6
220030 г. Мінск

Дзмітрый Віцько
Часопіс “Arche. Пачатак”
Вялікі Трасцянец
Магілёўская шаша, 10 км
Мінскі р-н, Мінская вобл.
223060 Беларусь

Аляксей Махнач
European Humanities University
17 Savičiaus Str.
01127 Vilnius

Аляксандр Пагарэлы
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartoszewicza 1B m 17
00-337 Warszawa

Сергей Полехов
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
пр. Вернадского, 82, стр. 9.
119606 г. Москва

Ірына Раманава
European Humanities University
17 Savičiaus Str.
01127 Vilnius

Генадзь Сагановіч
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
ul. Oboźna 7/55
00-332 Warszawa

Альбіна Семянчук
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Янкі Купалы
вул. Вольгі Соламавай, 98/1, кв. 8
230027 Гродна