БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Аўтары нумара

Miroslav Hroch
Faculty of Humanities
The Charles University
U Kříže 8 158 00 Prague
Czech Republic

Аляксандр Доўнар
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
вул. Акадэмічная, 1
220072 Мінск
Беларусь

Раіса Зянюк
вул. Лесі Украінкі, 4-I-419
220020 Мінск
Беларусь

Robert Kołodziej
University of Wroclaw
49 Szewska St.
50-139 Wrocław
Poland

Сяргей Новікаў
Мінскі дзяржаўны лінгвістычны
ўніверсітэт
вул. Захарава, 21
220034 Мінск
Беларусь

Аляксандр Пагарэлы
вул. Кабяка, д. 12/1, кв. 155
230020 Гродна
Беларусь

Ryszard Radzik
The Maria Grzegorzewska University
40 Szczesliwicka St.
02-353 Warsaw
Poland

Ірына Раманава
European Humanities University
17 Savičiaus Str.
01127 Vilnius
Lithuania

Генадзь Сагановіч
Centre for East European Studies
University of Warsaw
7/55 Obozna St.
00-332 Warsaw
Poland

Віктар Якубаў
Artes Liberales
University of Warsaw
72 Dobra St.
00-312 Warsaw
Poland