БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Дысертацыі па гісторыі Беларусі (1998) (Анастасія Скеп’ян)

Доктарскія

1. Краўцэвіч, Аляксандр Канстанцінавіч. Вялікае Княства Літоўскае ў другой палове XIII — пачатку XIV ст.: генэзіс дзяржавы па пісьмовых і археалагічных крыніцах (07.00.02; БДУ)*

2. Шыбека, Захар Васілевіч. Гарады Беларусі (60–я гады XIX — пачатак XX ст.) (07.00.02; ІГ НАНБ)

Кандыдацкія

3. Гурэцкі, Аляксандр Антонавіч. Палітыка царызму ў галіне адукацыі ў Беларусі ў канцы XVIII – першай чвэрці XIX ст. (1772–1825) (07.00.02; Бел. дзярж. пед. ун–т)

4. Драбушэўскі, Аляксандр Іванавіч. Ніжняе Пасожжа на рубяжы н.э. ( 07.00.06; ІГ НАНБ)

5. Каляда, Іна Уладзіміраўна. Палітыка беларусізацыі ў 1920–я гады: вопыт, праблемы (07.00.02; Бел. дзярж. тэхнал. ун–т)

6. Несцяровіч, Юры Уладзіміравіч. Развіццё археаграфіі ў БССР (1919–1921) (07.00.02; ІГ НАНБ)

7. Саковіч, Віктар Васілевіч. Фермерскія гаспадаркі Беларусі (1990–1995) (07.00.02; ІГ НАНБ)

8. Самусік, Андрэй Фёдаравіч. Развіццё сістэмы асветы на беларускіх землях у сямідзесятых гадах XVIII — трыццатых гадах XIX ст. (07.00.02; БДУ)

9. Соркіна, Іна Валер’еўна. Роля мястэчкаў у сацыяльна–эканамічным і культурным развіцці Беларусі ў канцы XVIII — першай палове XIX ст. (07.00.02; ГрДУ)

10. Цімафееў, Расціслаў Уладзіміравіч. Развіццё гандлю ў БССР у гады НЭПа (07.00.02; Віцебскі дзяржаўны ун–т)

11. Шаркоў, Анатоль Васілевіч. Утрыманне і працоўнае выкарыстанне ваеннапалоных і інтэрнаваных на тэрыторыі Беларусі ў сістэме органаў унутраных спраў (1944–1951 г.) (07.00.02; Акадэмія МУС РБ )

Падрыхтавала Анастасія Скеп’ян

* У дужках падаем шыфр спецыяльнасці і ўстанову, у якой праца рыхтавалася.

Тэгі: ,