Новы нумар


Новыя выданні, атрыманыя рэдакцыяй

Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып.1 / Рэд. кал.: Р.Платонаў (гал.рэд.) і інш. Мінск, 2000.
Гаранін С. Шляхамі даўніх вандраванняў. Гістарычна–тэарэтычны нарыс развіцця беларускай паломніцкай літаратуры ХII—ХVI ст. Мінск, 1999.
Гудзяк Б. Криза і рєфoрма. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейськой унії. Львів, 2000.
Куль–Сяльверстава С. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур. Фармаванне культуры Новага часу на беларускіх землях (другая палова ХVIII ст. — 1820–я г.). Мінск, 2000.
Літвін А. Акупацыя Беларусі (1941—1944): Пытанні супраціву і калабарацыі. Мінск, 2000.
Платонов Р. Беларусь 1941: известное и неизвестное. Минск, 2000.
Смалянчук А. Палякі Беларусі і Літвы ў рэвалюцыі 1905—1907 г. Гародня, 2000.
Україна модерна. №4—5 (1999—2000). Львів, 2000.
Український гуманітарний огляд. Вип. 1—3 (1999—2000).

Ausky S.A. Kozaci. Praha, 1999.
Co daly naše zeme Evrope a ludstvu. Časti 1—2. Praha, 1998—1999.
Dejiny Prahy. T.1—2. Praha, 1997—1998.
Der Sinn des Historischen. Geschichtsphilosophische Debatten. Hrsg. H.Nagl–Docekal. Frankfurt / M., 1996.
Harvard Ukrainian Studies. Vol.XXII. 1998. (Essays in Honor of Roman Szporluk)
History and Theory. Vol.39 (2000). Nr.1—3.
Kwartalnik Historyczny. Rocznik CVI (1999). Nr.1, 2.
Kittsteiner H.D. Listen der Vernunft. Motive geschichtsphilosophischen Denkens. Frankfurt/M., 1998.
Łaszkiewicz H. Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II połowie XVII w. Lublin, 1988.
Le Goff J., Chartier R., Revel J. (Hg.). Die Rückeroberung des historischen denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft. Frankfurt/M., 1994.
Lukowski J. The Partitions of Poland: 1772, 1793, 1795. London, New York, 1999.
Pasak T. Česky fašismus 1922—1945 a kolaborace 1939—1945. Praha, 1999.
Pecenka M., Lunak P. Encyklopedie moderni historie. Praha, 1999.
Przegląd Wschodni. Tom V. Zeszyt 4(20).
Remy J. Higher Education and National Identity. Polish Student Activitism in Russia 1832—1863. Helsinki, 2000.
Rüsen J. (Hg.). Westliches Geschichtsdenken. Eine interkulturelle Debatte. Göttingen, 1999.
Sahm A. Transformation im Schatten von Tschernobyl. Umwelt– und Energiepolitik im gesellschaftlichen Wandel von Belarus und der Ukraine. Münster, 1999.
The Borders and National Space in East–Central Europe. Ed. Jerzy Kłoczowski, Piotr Plisiecki, Hubert Łaszkiewicz. Lublin, 2000.
Turonek J. Książka białoruska w II Rzeczypospolitej. 1921—1939. Warszawa, 2000.
Velke dejiny zemi Koruny Česke. Svazek 1: do roku 1197. Blahova M., Frolik J., Profantova N. Praha, 1999; Svazek 2: 1197—1250. Vanicek V. Praha, 2000.
World History: Ideologies, Structures and Identities. Ed. Ph.Pomper, R.H.Elphick, R.T.Vann. Massachusetts, 1998.

Tags: ,