БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Скеп’ян, Анастасія: Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2000 г.

Доктарскія

1. Грыгор’еў, Аляксандр Дзмітрыевіч. Станаўленне і развіццё сацыяльнай працы на Беларусі (Х—ХХ ст.). (07.00.02; БДПУ)
2. Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч. Грамадска–палітычная барацьба ў Беларусі ў ходзе выбараў і дзейнасці Расійскай Дзяржаўнай думы 1—4 скліканняў (1906—1917 г.). (07.00.02; БДПУ)
3. Каваленя, Аляксандр Аляксандравіч. Прагерманскія саюзы моладзі. 1941—1944. Вытокі. Структура. Дзейнасць. (07.00.02; БДПУ)
4. Літвін, Аляксей Міхайлавіч. Антысавецкія ваенна–паліцэйскія фармаванні на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 1941—1944 г. Вытокі, структура, дзейнасць. (07.00.02.; ІГ НАНБ)
5. Ляўко, Вольга Мікалаеўна. Фармаванне і развіццё тэрытарыяльна–адміністрацыйных цэнтраў паўднёва–ўсходняй Беларусі ў IХ—ХVIII ст. (07.00.02., 07.00.06; ІГ НАНБ)
6. Сяльверстава, Святлана Яўгенаўна. Культура Новага часу на беларускіх землях у другой палове ХVIII — першай чвэрці ХIХ ст. (07.00.02; БДУ)
7. Часноўскі, Мечыслаў Эдвардавіч. Сістэмныя пераўтварэнні ў рэспубліцы Польшча (1989—1999). (07.00.03, 07.00.05; БДУ)
8. Шадурскі, Віктар Генадзевіч. Культурныя сувязі Беларусі з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. (07.00.05; БДУ)

Кандыдацкія

9. Атрушкевіч, Марат Міхайлавіч. Заканадаўчыя акты пра гарады другой паловы ХVIII — першай паловы ХIХ ст. і асаблівасці іх рэалізацыі ў Беларусі. (07.00.02; БДПУ)
10. Башкоў, Аляксандр Аляксандравіч. Прадметы хрысціянскага культу індывідуальнага выкарыстання канца Х—IV ст. на тэрыторыі Беларусі (класіфікацыя, храналогія, тапаграфія). (07.00.06; ІГ НАНБ)
11. Варонін, Васіль Аляксеевіч. Сацыяльна–эканамічнае развіццё полацкага ваяводства ў першай палове ХVI ст. (07.00.02; БДУ).
12. Даніловіч, Вячаслаў Віктаравіч. Дзейнасць арганізацыі «Змаганне» ў Заходняй Беларусі (1927—1930). (07.00.02; БДПУ)
13. Дубіцкая, Наталля Мікалаеўна. Вытворчасць керамічнага посуду ў плямён Беларускага Падняпроўя ў жалезным веку (7 ст. да н.э. — V ст.). (07.00.06.; ІГ НАНБ)
14. Кізіма, Сяргей Анатолевіч. Сістэмны падыход ў гістарычным даследаванні: сутнасць, методыка, рэалізацыя (на прыкладзе вывучэння рэформ і этнічных працэсаў). (07.00.09; БелНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы)
15. Корсак, Анатоль Уладзіміравіч. Нацыянальныя меншасці Смаленскай губерні і Заходняй вобласці ў першае 20–годдзе Савецкай улады. (07.00.02, 07.00.03; ІГ НАНБ)
16. Крывашэй, Дзмітрый Антонавіч. Развіццё культурных сувязяў Рэспублікі Беларусь з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы (1991—1996). (07.00.02; БДУ)
17. Кустоўскі, Міхаіл Мікалаевіч. Кааператыўнае будаўніцтва ў Беларусі (1921—1927). (07.00.02; БДУ)
18. Махоўская, Ірына Станіславаўна. Беларуская традыцыйная радзінная абраднасць ва ўсходнееўрапейскім кантэксце (к. ХIХ — пач. ХХ ст.). (07.00.07; БДУ)
19. Паўловіч, Раман Канстанцінавіч. Пінская і Дняпроўская рачныя флатыліі на тэрыторыі Беларусі (1940—1951). (07.00.02; ІГ НАНБ)
20. Перзашкевіч, Алег Валер’евіч. Варна брахманаў у сацыяльнай структуры рыгведыйскага грамадства. (07.00.03.; БДУ)
21. Прыбытка, Генадзь Віктаравіч. Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне ХVII ст. (1655—1668). (07.00.02; 07.00.03; ІГ НАНБ)
22. Розенблат, Яўген Сямёнавіч. Нацысцкая палітыка генацыду ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва заходніх абласцей Беларусі. 1941—1944 г. (07.00.02; ІГ НАНБ)
23. Русаковіч, Андрэй Уладзіміравіч. Беларуска–германскія адносіны ў 1990–х г. (07.00.05.; БДУ)
24. Сакалова, Марыяна Анатолеўна. Грамадскія аб’яднанні і рухі як фактары фармавання грамадзянскіх супольнасцяў у Беларусі (к. ХVIII — пач. ХХ ст.). (07.00.02.; ІГ НАНБ)
25. Сілава, Святлана Ўладзіміраўна. Праваслаўная царква ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941—1945). (07.00.02; ГрДУ)
26. Сільвановіч, Станіслаў Алёйзавіч. Антысавецкае падполле ў заходніх абласцях Беларусі (верасень 1939 — чэрвень 1941). (07.00.02; ГрДУ)
27. Скеп’ян, Анастасія Анатолеўна. Шляхецкае мецэнацтва ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХVI — першай палове ХVII ст. (07.00.02; ІГ НАНБ)
28. Сяменчык, Міхаіл Баляслававіч. Рабочы рух у Заходняй Беларусі (1921—1939). (07.00.02, ГрДУ)
29. Хоміч, Сяргей Мікалаевіч. Фармаванне тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі (канец 1918—1926 г.). (07.00.02; ІГ НАНБ)
30. Шавялёў, Дзмітрый Леанідавіч. Генэзіс палестынскай праблемы. 1882—1917 г. (07.00.03; БДУ)
31. Шаланда, Аляксей Іванавіч. Шляхецкая геральдыка ў другой палове ХVI—ХVIII ст. (07.00.09; ГрДУ)
32. Шумскі, Ігар Іванавіч. Неакансерватыўная палітыка адміністрацыі Рональда Рэйгана (07.00.03; БДУ)
33. Шчаўлінскі, Мікалай Барысавіч. Беларускі нацыянальны рух у гады першай сусветнай вайны 1914—1918 г. (07.00.02; БДУ)
34. Шымуковіч, Сяргей Фадзеевіч. Дзейнасць дабрачынных устаноў па сацыяльнай абароне насельніцтва Беларусі (90–я г. ХIХ ст. — чэрвень 1914 г.). (07.00.02; Рэспубліканскі Інстытут Вышэйшай школы)
35. Рыбакоў, Андрэй Яўгенавіч. Агульнае справаводства ў цэнтральным апараце дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага ў ХVI ст. (07.00.09; БелНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы)*
36. Функ, Юлія Валер’еўна. Яўрэйская дабрачыннасць у Беларусі ў ХIХ — пачатку ХХ ст. і крыніцы яе даследавання. (07.00.09; БелНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы)*

*Дысертацыі абаронены ў 1999 г.

Падрыхтавала Анастасія Скеп‘ян

Тэгі: ,