БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 7 Сшытак 1 (12) (Чэрвень 2000)

Артыкулы

Вячаслаў Насевіч. Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка. С. 3-28.

Бeрнгард K’яры. Лёс беларускіх габрэяў у «Генеральным камісарыяце Беларутэніі». С. 29-68.

Астрыд Зам. Беларускі нацыяналізм ці нацыяналізм Беларусі? С. 69-96

 

Публікацыі

Генадзь Сагановіч. Інфлянцкія немцы ў Полацку ў сярэдзіне ХIII і пачатку ХIV ст. С. 97-105.

Алена Філатава. Нацыянальнае пытанне і палітыка царскага ўрада ў Беларусі канца XVIII – першай паловы ХIХ ст. С. 106-116.

Андрэй Акара. Тутэйшыя: «Cеверо-Западный край» ці «Kresy Wschodnie»? С. 117-124.

 

Пераклады

Джым Шарп. Гісторыя «знізу». С. 125-147

 

Гістарыяграфія

Алесь Cмалянчук. Палякі Беларусі і Літвы XIХ – пачатку ХХ ст. як этнакультурны і сацыяльны феномен. С. 148-180.

 

З архіва гісторыка

Ганна Харашкевіч. Водгук на рукапіс калектыўнай працы «Белоруссия в ХIII – середине XVI в.» С. 181-190.

 

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Чарговая кніга Метрыкі ВКЛ (Міхаіл Спірыдонаў). С 191-199.

Па старонках адной «гісторыі» (Віктаp Цітоў). С. 200-213.

Беларуская гістарыяграфія ХIХ–ХХ ст. вaчыма нямецкага даследчыка (Уладзімір Снапкоўскі). С. 214-227.

KRYŬJA. №1-3 (1994–1998) (Валеры Пазнякоў). С. 228-234.

Канапацкі, Ібрагім; Смолік, Аляксандр. Гісторыя і культура беларускіх татар (Алена Філатава). С. 235-236.

Jones, Siân. The Archaeology of Ethnicity (Мікола Крывальцэвіч). С. 236-246.

Тарасаў, Сяргей В. Полацк IX–XVII ст. (Васіль Варонін). С. 245-254.

Łowmiański, Henryk. Polityka Jagiellonów (Андрэй Янушкевіч). С. 254-257.

L’architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l’Italia e le terre dell’Europa centro-orientale (Алесь Жлутка). С. 257-263.

Wisner, Henryk. Wladysław IV Waza (Віталь Галубовіч). С. 264-267.

Siebert, Diana. Bäuerliche Alltagsstrategien in der Belarussischen SSR (Сяргей Новікаў). С. 267-271.

Chiari, Bernhard: Alltag hinter der Front (Сяргей Новікаў). С. 271-276.

Gerlach, Christian. Kalkulierte Morde (Клаўс Ё. Арнольд). С. 276-280.

Dann kam die deutsche Macht (Юры Грыбоўскі). С. 280-283.

Spod Monte Cassino na Sybir (Юры Грыбоўскі). С. 283-285.

Катковіч, Анеля; Катковіч-Клентак, Вераніка. Успаміны (Алена Арэшка). С. 285-287.

Весялкоўскі, Юры. Няясна мроіліся новыя дарогі. (Юры Грыбоўскі). С. 287-289.

Юрэвіч, Лявон (укл.) Беларуская мэмуарыстыка на эміграцыі. (Алег Гардзіенка). С. 290-296.

Новыя выданні, атрыманыя рэдакцыяй. C. 297-298.

 

Contents.

(PDF)