БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 3 Сшытак 2 (Снежань 1996)

Артыкулы

Святлана Марозава. Берасцейская унiя i этнiчная свядомасць беларусаў. С. 159-181.

Сяргей Клiмаў. Базыльяне на землях Вялiкага Княства Лiтоўскага ў другой палове XVIII ст. С. 183-198.

Бернгард К’яры. Гiсторыя як паслядоўнасць катастроф. Беларускi рэгiён як акупаванае грамадства: 1939–1944/47. С. 199-212.

 

Пераклады

Эдвард Гэлет Кар. Прычыннасць у гiсторыi. С. 213-232.

Георг Iгерс. Марксiсцкая гiстарыяграфiя ад гiстарычнага матырялiзму да крытычнай антрапалогii. С. 233-244.

 

Гiсторыя i гiсторыкi

Мiраслаў Фiлiповiч. Мiхаiл Чарняўскi i яго канцэпцыя гiсторыi Русi i Расii. С. 245-258.

 

Новая гiстарычная лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Узнаўленне публiкацыi Метрыкi ВКЛ (Miхаiл Спiрыдонаў). С. 259-275.

Unia brzeska. Geneza, dzeje i konsekwencje (Святлана Марозава). С. 275-285.

Rüβ, Hartmut, Herren und Diener (Генадзь Сагановiч). С. 285-289.

Kamiński, Andrzej Sulima, Republic vs. Autocracy (Генадзь Сагановiч). С. 289-292.

Isajevich, Jaroclav, Ukraine ancient and new (Валеры Пазнякоў). С. 292-295.

Rozstrelany w Katyniu (Iван Сiнчук). С. 295-299.

Лисяк-Рудницьки, Iвaн, Iсторичнi ессе (Захар Шыбека). С. 299-301.

Куль-Сяльверстава, Святлана, Беларуская палеаграфiя (Уладзiмiр Свяжынскi). С. 301-305.

Occasional papers in Belarusian Studies (Сяргей Запрудскi). С. 305-309.

Документы Национального архивного фонда (Андрэй Кiштымаў). С. 309-311.

 

Хронiка

Кансерватызм у сучасных грамадствах (Марына Сакалова). С. 312-318.

Берасцейскiя чытаннi (Генадзь Сагановiч). С. 319-320.

Сустрэча даследчыкаў Унii (Валянцiна Грыгор’ева, Алена Фiлатава). С. 321.

 

Contents.