БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 3 Сшытак 2 (Снежань 1996)

Артыкулы
Святлана Марозава. Берасцейская унiя i этнiчная свядомасць беларусаў. С. 159-181.
Сяргей Клiмаў. Базыльяне на землях Вялiкага Княства Лiтоўскага ў другой палове XVIII ст. С. 183-198.
Бернгард К’яры. Гiсторыя як паслядоўнасць катастроф. Беларускi рэгiён як акупаванае грамадства: 1939-1944/47. С. 199-212.

Пераклады
Эдвард Гэлет Кар. Прычыннасць у гiсторыi. С. 213-232.
Георг Iгерс. Марксiсцкая гiстарыяграфiя ад гiстарычнага матырялiзму да крытычнай антрапалогii. С. 233-244.

Гiсторыя i гiсторыкi
Мiраслаў Фiлiповiч. Мiхаiл Чарняўскi i яго канцэпцыя гiсторыi Русi i Расii. С. 245-258.

Новая гiстарычная лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Узнаўленне публiкацыi Метрыкi ВКЛ (Miхаiл Спiрыдонаў). С. 259-275.
Unia brzeska. Geneza, dzeje i konsekwencje (Святлана Марозава). С. 275-285.
Rüβ, Hartmut, Herren und Diener (Генадзь Сагановiч). С. 285-289.
Kamiński, Andrzej Sulima, Republic vs. Autocracy (Генадзь Сагановiч). С. 289-292.
Isajevich, Jaroclav, Ukraine ancient and new (Валеры Пазнякоў). С. 292-295.
Rozstrelany w Katyniu ( Iван Сiнчук). С. 295-299.
Лисяк-Рудницьки, Iвaн, Iсторичнi ессе (Захар Шыбека). С. 299-301.
Куль-Сяльверстава, Святлана, Беларуская палеаграфiя (Уладзiмiр Свяжынскi). С. 301-305.
Occasional papers in Belarusian Studies (Сяргей Запрудскi). С. 305-309.
Документы Национального архивного фонда (Андрэй Кiштымаў). С. 309-311.

Хронiка
Кансерватызм у сучасных грамадствах (Марына Сакалова). С. 312-318.
Берасцейскiя чытаннi (Генадзь Сагановiч). С. 319-320.
Сустрэча даследчыкаў Унii (Валянцiна Грыгор’ева,  Алена Фiлатава). С. 321.

Contents.