БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 8 Сшыткі 1-2 (14-15) (Снежань 2001)

Артыкулы
Генадзь Сагановіч. «Русь» у вайне з Нямецкім ордэнам (канец ХIII — пач. ХV ст.) C. 4-24.
Алена Вернікоўская. Супраціўленне праваслаўных Полацкай епархіі ўвядзенню уніі і забойства Язафата Кунцэвіча. С. 25-54.
Яраслаў Ходак. Канец эры рэвалюцыяў? С. 55-90.

Паведамленні
Штэфан Родэвальд. Кантэксты дзеянняў як межы сацыяльных групаў. С. 91-108.
Сяргей Саўчанка. Праваслаўе, пратэстанцтва і ерасi на ўкраінскіх і беларускіх землях у XV—XVII ст. С. 109-121.

Архіваліі
Аляксандр Груша. Невядомая грамата Фёдара Карыятавіча 1391 г. С. 123-135.
Генадзь Сагановіч. «Жаласны плач горада Полацка». С. 136-144.

Пераклады
Джавані Леві. Пра мікрагісторыю. С. 145-172.

Вачыма суседзяў
Андрэй Антонаў. Беларусь і беларусы ў літоўскіх школьных падручніках па гісторыі. С. 173-190.

Гістарыяграфія
Наталля Бандарэнка. Новы этап развіцця ўкраінскай гістарыяграфіі. С. 191-214.
Генадзь Сагановіч. Дзесяць гадоў беларускай гістарыяграфіі (1991—2000). С. 215-229.

Палеміка
Пра месца палякаў у навачаснай гісторыі Беларусі (Станіслаў Рудовіч). С. 230-242.
Пытанні на заўтра (Алесь Смалянчук). С. 243-248.

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Еўрапейскі падручнік па беларускай гісторыі (Лявон Баршчэўскі). С. 249-272.
Беларусізацыя ў дакументах (Ігар Клімаў). С. 273-295.
Ходзін, Сяргей М. Крыніцы гісторыі Беларусі (Максім Шчадровіч). С. 296-300.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 1—2 (Віталь Галубовіч). С. 300-308.
Belarus: Between the East and the West (Cяргей Запрудскі). С. 308-314.
Język a tożsamość na pograniczu kultur (Ігар Клімаў). С. 314-321.
Cyrillic Books printed before 1701 in British and Irish Collections (Юрась Лаўрык). С. 322-324.
Rare Polonica in the New York Public Library: Books of the 15th—18 c. (Юрась Лаўрык). С. 325-329.
Błaszczyk, Grzegorz. Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności (Валеры Пазнякоў). С. 329-337.
Listy polskie ХVI wieku (Анастасія Скеп’ян). С. 337-339.
Bues, Almut. Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch–litauischen Adelsrepublik (Генадзь Сагановіч). С. 339-343.
Рудовіч, Станіслаў. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 (Валянціна Лебедзева). С. 343-349.
Turonek, Jerzy. Książka białoruska w II Rzeczy­pospolitej (1921—1939) (Юрась Лаўрык). С. 349-353.
Смиловицкий, Леонид. Катастрофа евреев в Белоруссии: 1941—1944 (Эмануіл Іофэ). С. 353-356.
Беларусь, 22 июня 1941 года: Говорят архивы (Юры Грыбоўскі). С. 356-358.
Белорусские остарбайтеры. Историко–аналитическое исследование (Юры Грыбоўскі). С. 359-361.
Гужалоўскі, Аляксандр А. Нараджэнне беларускага музея; ён жа, Музеі Беларусі (1918—1941) (Вольга Коваль). С. 361-364.
Nyomárkay István. Kroatističke studije (Сяргей Запрудскі). С. 365-369.
Povolný, Daniel. Operativní technika v rukou StB (Таццяна Буйневіч). С. 369-371.

Інфармацыя і хроніка
Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2001 г. С. 372-374.

Contents.

(PDF)