БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 8 Сшыткі 1-2 (14-15) (Снежань 2001)

Артыкулы

Генадзь Сагановіч. «Русь» у вайне з Нямецкім ордэнам (канец ХIII – пач. ХV ст.) C. 4-24.

Алена Вернікоўская. Супраціўленне праваслаўных Полацкай епархіі ўвядзенню уніі і забойства Язафата Кунцэвіча. С. 25-54.

Яраслаў Ходак. Канец эры рэвалюцыяў? С. 55-90.

 

Паведамленні

Штэфан Родэвальд. Кантэксты дзеянняў як межы сацыяльных групаў. С. 91-108.

Сяргей Саўчанка. Праваслаўе, пратэстанцтва і ерасi на ўкраінскіх і беларускіх землях у XV–XVII ст. С. 109-121.

 

Архіваліі

Аляксандр Груша. Невядомая грамата Фёдара Карыятавіча 1391 г. С. 123-135.

Генадзь Сагановіч. «Жаласны плач горада Полацка». С. 136-144.

 

Пераклады

Джавані Леві. Пра мікрагісторыю. С. 145-172.

 

Вачыма суседзяў

Андрэй Антонаў. Беларусь і беларусы ў літоўскіх школьных падручніках па гісторыі. С. 173-190.

 

Гістарыяграфія

Наталля Бандарэнка. Новы этап развіцця ўкраінскай гістарыяграфіі. С. 191-214.

Генадзь Сагановіч. Дзесяць гадоў беларускай гістарыяграфіі (1991–2000). С. 215-229.

 

Палеміка

Пра месца палякаў у навачаснай гісторыі Беларусі (Станіслаў Рудовіч). С. 230-242.

Пытанні на заўтра (Алесь Смалянчук). С. 243-248.

 

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Еўрапейскі падручнік па беларускай гісторыі (Лявон Баршчэўскі). С. 249-272.

Беларусізацыя ў дакументах (Ігар Клімаў). С. 273-295.

Ходзін, Сяргей М. Крыніцы гісторыі Беларусі (Максім Шчадровіч). С. 296-300.

Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 1–2 (Віталь Галубовіч). С. 300-308.

Belarus: Between the East and the West (Cяргей Запрудскі). С. 308-314.

Język a tożsamość na pograniczu kultur (Ігар Клімаў). С. 314-321.

Cyrillic Books printed before 1701 in British and Irish Collections (Юрась Лаўрык). С. 322-324.

Rare Polonica in the New York Public Library: Books of the 15th–18 c. (Юрась Лаўрык). С. 325-329.

Błaszczyk, Grzegorz. Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności (Валеры Пазнякоў). С. 329-337.

Listy polskie ХVI wieku (Анастасія Скеп’ян). С. 337-339.

Bues, Almut. Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch–litauischen Adelsrepublik (Генадзь Сагановіч). С. 339-343.

Рудовіч, Станіслаў. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 (Валянціна Лебедзева). С. 343-349.

Turonek, Jerzy. Książka białoruska w II Rzeczy­pospolitej (1921–1939) (Юрась Лаўрык). С. 349-353.

Смиловицкий, Леонид. Катастрофа евреев в Белоруссии: 1941–1944 (Эмануіл Іофэ). С. 353-356.

Беларусь, 22 июня 1941 года: Говорят архивы (Юры Грыбоўскі). С. 356-358.

Белорусские остарбайтеры. Историко–аналитическое исследование (Юры Грыбоўскі). С. 359-361.

Гужалоўскі, Аляксандр А. Нараджэнне беларускага музея; ён жа, Музеі Беларусі (1918–1941) (Вольга Коваль). С. 361-364.

Nyomárkay István. Kroatističke studije (Сяргей Запрудскі). С. 365-369.

Povolný, Daniel. Operativní technika v rukou StB (Таццяна Буйневіч). С. 369-371.

 

Інфармацыя і хроніка

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2001 г. С. 372-374.

 

Contents.

(PDF)