БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 30, Сшыткі 1-2 (58-59) (Снежань 2023)

Артыкулы

Уладзімір Падалінскі. Вобраз соймавага пасла ў мове палітычнага дыскурсу ВКЛ (другая палова XVI – пач. XVII ст.). C. 3-24.

Ганна Славіна. Праект ваеннаабарончага саюзу, прапанаваны дэлегацыяй БНР на Парыжскай мірнай канферэнцыі (1919). C. 25-50.

Юры Грыбоўскі. Беларускае навукова-краязнаўчае таварыства ў Латвіі: стварэнне і дзейнасць (1932–1936). C. 51-78.

Уладзімір Валодзін, Ірына Раманава. Нонканформнасць у Мінску часоў адлігі: справа Кіма Хадзеева і Эдуарда Гарачага (1962). C. 79-116.

Генадзь Сагановіч. “Возможны негативные последствия”, або Дыскусія пра балцкі субстрат у БССР эпохі Машэрава. C. 117-154.

Юры Гардзееў. Сімвалічная прастора Гродна ў другой палове 80 – пачатку 90-х гадоў XX ст. C. 155-180.

 

Гісторыя гістарыяграфіі

Крыс Лорэнц. Для танга патрэбны трое. Гісторыя паміж “практычным” і “гістарычным” мінулым. C. 181-214.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Рыгор Маеўскі. Парадоксы акадэмічнага пяцітомніка па гісторыі беларускай дзяржаўнасці. C. 215-279.

Аляксандр Казакоў. Новая вокладка – ранейшыя заганы. Другая версія кнігі пра Аршанскую бітву і вайну 1512–1522 г. C. 280-303.

Сцяпан Стурэйка. Міфатворчасць і канспіралогія як інструменты гісторыка. C. 304-320.

Сталюнас, Дарюс. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. Москва, 2022 (Сяргей Токць). C. 321-333.

Каралёў, Максім; Крэнт, Дзмітрый. Даручыць таварышу Шкільтэру: латышскія даследаванні ў міжваеннай БССР. Віцебск – Варшава, 2022 (Сцяпан Захаркевіч). C. 334-338.

Sloin, Andrew. The Jewish revolution in Belorussia: economy, race and Bolshevik power. Bloomington, 2017 (Віталь Зайка). C. 339-353.

 

In memoriam

Сяргей Шупа. Вітаўт Кіпель. Жыццё даўжынёю ў гісторыю. C. 354-361.

 

Аўтары нумара.

Contents.