БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 9 Сшыткі 1-2 (16-17) (Снежань 2002)

Артыкулы

Васіль Варонін. Друцкія князі XIV стагоддзя. С. 3-30.

Ігар Клімаў. Да біяграфіі Васіля Цяпінскага, перакладчыка і выдаўца Евангелля. С. 31-55.

Агнешка Каляса-Новак. Гістарычная сацыялогія як новая даследчая прапанова. С. 57-78.

 

Паведамленні

Марына Сакалова. Пра метадалогію вывучэння гісторыі грамадскіх рухаў XIX ст. С. 79-91.

Ігар Лялькоў. Да пытання аб пранямецкіх і антысавецкіх настроях у БССР перад II сусветнай вайной. С. 92-104.

 

Пераклады

Фрэнсіс Анкерсміт. Гістарыяграфія і постмадэрнізм. С. 105-128.

 

Гістарыяграфія

Яраслаў Панэк. Чэшская гістарыяграфія на мяжы ХХ–ХХI ст. С. 129-151.

Генадзь Сагановіч. Грунвальд у беларускай гістарыяграфіі. С. 152-168.

 

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Міхаіл Спірыдонаў. Гістарычныя карты Беларусі ў айчынных энцыклапедыях. С. 169-188.

Ганна Харашкевіч. Беларуская археаграфія на новым этапе. С. 189-194.

Łatyszonek, Oleg; Mironowicz, Eugeniusz. Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku (Захар Шыбека). С. 195-201.

Ruthenica. Том I / Відповедальні редактори: Володимир Ричка, Олексій Толочко. Київ, 2002. 185. (Генадзь Семянчук). С. 202-206.

450 Jahre Sigismund von Herbersteins Rerum Moscoviticarum Commentarii 1549–1999. Jubiläumsvorträge hrsg. von Frank Kämpfer und Reinhard Frötschner (Уладзімір Канановіч). С. 206-220.

Хорошкевич Анна Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. Москва, 2003. 621. (Андрэй Янушкевіч). С. 221-232.

Кавалёў, Сяргей В. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. Мінск, 2002. 218. (Альбіна Семянчук). С. 233-243.

Michaluk, Dorota. Ziemia mielnicka wojwództwa podlaskiego w XVI–XVII w: Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne (Міхаіл Спірыдонаў). С. 243-250.

Moser, Michael. Die polnische, ukrainische und weißrussische Interferenzenschicht im russische Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts (Ігар Клімаў). С. 251-260.

Russische und Ukrainische Geschichte vom 16.–18. Jahrhundert. Hrsg. von Robert O. Grummey, Holm Sundhaussen, Ricarda Vulpius (Генадзь Сагановіч). С. 260-267.

Remy, Johannes. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia 1832–1863 (Наталля Анофранка). С. 267-271.

Snyder, Timothy. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999 (Віталь Зайка). С. 271-277.

Die polnische Heimatarmee: Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweitem Weltkrieg. Hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarbeit Jerzy Kochanowski (Сяргей Новікаў). С. 278-286.

Independent Belarus: Domestic Determinants, Regional Dynamics, and Implications for the West. Ed. By Margarita M. Balmaceda, James I. Clem, Lisbeth L. Tarlow (Лявон Баршчэўскі). С. 287-291.

Radzik, Ryszard. Kim są Białorusini? (Павел Церашковіч). С. 291-297.

Radzik, Ryszard. Belarusians (View from Poland) (Юры Вашкевіч). С. 297-304.

Prot’ko, Tatjana. The Formation of Soviet Totalitarian System in Belarus (1917–1941) (Анатоль Вялікі). С. 304-310.

Чарота, Іван А. Беларуская мова і царква (Ігар Клімаў). С. 310-323.

Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі. Бібліяграфія. Складальнікі ВІТАЎТ КІПЕЛЬ і ЗЬМІЦЕР САЎКА. (Сяргей Запрудзкі). С. 323-331.

 

In memoriam

Вітаўтас Раўдзялюнас. С. 332-336.

 

Contents.

Набыць на knihi.by.