БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 16 Сшытак 1 (30) Чэрвень 2009

Артыкулы

Уладзімір Падалінскі. Палітычная эліта Лідскага павета ў апошняй трэці XVI ст. С. 3-32.

Анатоль Трафімчык. Аб’яднанне Беларусі ў 1939 г. і “гістарычная справядлівасць”. С. 33-56.

Яўген Грэбень. Злачыннасць у Беларусі ў гады нацысцкай акупацыі (1941–1944). С. 57-89.

Томас Бон. Доўгае парыванне са Сталіным, або Дзённік Яфіма Садоўскага. С. 90-106.

 

Паведамленні

Вячаслаў Афанасьеў. Кандыд (да біяграфіі Міхаіла Зялёнкі). С. 107-112.

 

Публікацыі

Наталля Сліж. Справа аднаго наезду, або Пра рэпутацыю Льва Сапегі. С. 113-120.

Аркадзіуш Чволэк. Як палявалі на чараўніц у маёнтках Яна Станіслава Сапегі. С. 121-138.

Ірына Сынкова, Міхаіл Тарэлка. Знахарскі тэкст з беларуска-татарскага рукапісу. С. 139-166.

 

Гістарыяграфія

Леанід Зашкільняк. “Паверхі” і “лесвіцы” сучаснай украінскай гістарыяграфіі. С. 167-189.

Марцэлі Косман. Ян Серадыка (1928–2008), гісторык старапольскага парламентарызму і ВКЛ. С. 190-219.

 

Палеміка

Юры Туронак. Роля Мікалая Пахлябаева ў падрыхтоўцы замаху на Вільгельма Кубэ. С. 221-238.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Генадзь Сагановіч. Мода на плагіят? С. 239-256.

Homo historicus 2008. Гадавік антрапалагічнай гісторыі. Вільня: ЕГУ, 2008 (Сяргей Грунтоў). С. 257-264.

Kosman, Marceli. Polska w drugim tysiącleciu. Т.1-2. Toruń, 2007 ….(Людміла Міхайлоўская, Любоў Козік). С. 264-275.

Pre-Modern Russia and its World. Essays in Honor of Thomas S. Noonan. Wiеsbaden, 2006 ….(Ірына Ганецкая). С. 276-283.

Per saecula ad tempora nostra. Sborník ptrací k šedesátým narozeninám prof. J. Pánka. T. 1-2. Praha, 2007 (Марцэлі Косман). С. 283-287.

Błaszczyk, Grzegorz. Dzieje stosunków polsko-litewskich. Tom II. Od Krewa do Lublina. Część I. Poznań, 2007 (Віталь Галубовіч). С. 287-294.

Bömelburg, Hans-Jürgen. Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa. Wiesbaden, 2006 (Ірына Сынкова). С. 295-305.

Ilgiewicz, Henryka. Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX w. Toruń, 2005; Societas Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy. Warszawa, 2008 (Марцэлі Косман). С. 305-310.

Staliunas, Darius. Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam – New York, 2007 (Павел Церашковіч). С. 310-312.

Унучак, Андрэй. “Наша Ніва” і беларускі нацыянальны рух (1906–1915)….(Сяргей Дубавец). С. 313-317.

 

Інфармацыі і хроніка

Аўтарэфераты дысертацый па гісторыі, дапушчаныx да абароны ў 2006–2007 г. (Ніна Камарова). С. 318-324.

“Беларусь паміж Усходам і Захадам” (нататкі з канферэнцыі) (Генадзь Сагановіч). С. 325-331.

Выданні, атрыманыя рэдакцыяй. С. 332-334.

Contents.

Набыць на knihi.by.

(PDF)