БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 25, Сшыткі 1-2 (48-49) (Снежань 2018)

Артыкулы

Томас Чэлкіс. Развіццё паняцця заходніх межаў ВКЛ у XIII–XVI ст. C. 3-32.

Генадзь Сагановіч. Мілітарныя абрысы культу Божай Маці Жыровіцкай у ХVII ст. C. 33-56.

Тамаш Камусэла. Нацыяналізм і нацыянальныя мовы. C. 57-84.

Джулі Фёдар, Сайман Льюіс, Таццяна Журжэнка. Вайна і памяць у Расіі, Украіне і Беларусі. C. 85-122.

Яўген Анішчанка. Атлас Мінскай губерні 1800 г.: стварэнне і аўтары. C. 123-134.

Юры Грыбоўскі. Удзел беларусaў у парламенцкіх выбарах у Латвіі (1922–1931). C. 135-172.

 

Архіваліі

Раман Бяспалаў, Сяргей Палехаў. Гісторыя літоўска-навасільскіх дагавораў 1427–1491 г. і літоўска-варатынскія граматы 1483 і 1488 г. C. 173-228.

Юрый Мыцык. Беларусы – студэнты і выкладчыкі Кіева-Магілянскай Акадэміі. C. 229-238.

Кірыл Сыцько. Парафіяльная хроніка Ішчальнскага касцёла. C. 239-270.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Алесь Смалянчук. Падарожжы ў БНР. C. 271-284.

Андрэй Чарнякевіч. Юбілейная пастараль: крок у даследаванні гісторыі БНР ці бег на месцы? C. 285-296.

Генадзь Сагановіч. Украінскае казацтва, Масква і суперніцтва за Беларусь у кнізе расійскай даследчыцы. C. 297-314.

Okoń, Jan. Wychowanie do społeczeństwa. W teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej obojga narodów. Kraków, 2018 (Ганна Паўлоўская). C. 315-319.

После грозы: 1812 год в исторической памяти России и Европы: сб. ст. Москва, 2015 (Алена Філатава). C. 320-323.

Стурейко, Степан. Беспокойные камни. 9 эссе о новом измерении архитектурного наследия. Гродно, 2017 (Ала Сташкевіч). C. 324-332.

Kolenovská, Daniela; Plavec, Michal. Běloruská emigrace v meziválečném Československu: Studie a dokumenty. Praha, 2017 (Андрэй Буча). C. 333-342.

Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ljubljana, Budapest, Warsaw, 2013; Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School. Warsaw, Ljubljana, 2016 (Ганна Паўлоўская). C. 343-347.

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках (2018) (Наталля Анофранка). C. 348-350.

 

Аўтары нумара.

Contents.

(PDF)