БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 2 Сшытак 1 (Жнівень 1995)

Артыкулы

Марына Сакалова. Да мэтадалёгіі аналізу грамадзка-палітычных рухаў. C. 3-14

Людміла Дучыц. Балты i славяне на тэрыторыі Беларусі ў пачатку II тыс. н.э. C. 15-30

Аляксандар Смалянчук. Гістарычная сьвядомасьць i ідзалёгія палякаў Беларусі i Літвы пачатку XX ст. C. 31-40

 

Інтэрвію

Зачараваны Вялікім Княствам. Размова з прафэсарам Ю. Бардахам. C. 41-48

 

Пераклады

Ёган Гейзынга. Нацыяналізм у сярэднявеччы. C. 49-64

Аўгуст Нічкэ. Праблематыка гістарычнай антрапалёгіі С. 65-74

 

Архіваліі

Франц Кушаль. Спробы арганізацыі Беларускага Войска пры нямецкай акупацыі Беларусі. Камэнтар Аляксея Ліцьвіна. С. 75-94

 

Новая гістарычная літаратура: агляды i рэцэнэіі

Sherratt, Andrew. What would a Bronze Age world system look like? (Мікола Крывальцэвіч). С. 95-100

Magocsi, Paul Robert. Historical Atlas of Central Europe (Антон Мірановіч). С. 100-104

Serczyk, Jerzy. 25 wieków historii: Historycy i ich dzieła (Альбіна Семянчук). С. 104-107

Рогалев, Александр Ф. Этнотопонимия Беларуси (на фоне этнической истории) (Руф Агеева). С. 107-112

Александров Д., Володихин Д. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII–XVІ в. (Генадзь Сагановіч). С. 112-121

Boockmann, Hartmut. Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte (Генадзь Сагановіч). С. 121-124

Ekdahl, Sven. Die Schlacht bei Tannenberg 1410 (Генадзь Сагановіч). С. 124-129

Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII w. (Генадзь Семянчук). С. 129-132

Сьлюнькова, Інэса. Малавядомая карта верхняга цячэньня Заходняй Дзьвіны XVI ст. (Расьціслаў Боровы). С. 132-134

Kamiński, Czesław; Kurpiewski, Janusz. Katalog monet polskich (1587–1632) (Іван Сінчук). С. 135-138

Waidenberg, Marek. Kwestie narodowe w Europie ŚrodkowoWschodniej (Юры Вашкевіч). 138-142

Eberhart, Piotr. Przemiany narodowościowe na Białorusi (Аляксандар Смалянчук). С. 142-152

 

Хроніка

Першая беларуска-нямецкая канфэрэнцыя гісторыкаў (Захар Шыбека). С. 153-155

Новыя кнігі, атрыманыя рэлакцыяй. С. 156

 

Contents.