БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 6 Сшыткі 1-2 (10-11) (Снежань 1999)

Ад рэдакцыі. С. 5-6.

 

Артыкулы

Пётр Кроль. Беларуская кампанія 1654 г. (да бітвы пад Шапялевічамі). С. 7-32.

Юры Кітурка. Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага (1899–1908). С. 33-48.

Кірыл Маль. Антыбальшавіцкі рух у Беларусі ў 1919–1921 г. С. 49-72.

 

Паведамленні

Андрэй Партноў. Этнічныя пытанні гісторыі ВКЛ у сінтэзах і падручніках па гісторыі Украіны. С. 73-80.

Юры Вашкевіч. Вобраз Беларусі і беларусаў у польскай мемуарнай літаратуры 1945–1991 г. С. 81-87.

Аляксандр Гужалоўскі, Сяргей Каун. Internet для гiсторыкаў. С. 88-95.

 

Новыя перспектывы

Джоан Скот. Жаночая гісторыя. С. 97-124.

Марына Сакалова. Інтэлектуальная гісторыя як навуковая дысцыпліна. С. 125-131.

Вячаслаў Насевіч. Мікрагісторыя: мінулае ў чалавечым вымярэнні. С. 133-151.

 

Пераклады

Рэджынальд Р. Бэтс. Канстытуцыйны працэс і палітычная думка ўва Усходняй Еўропе. С. 152-173.

Макс Шэлер. Чалавек і гісторыя. С. 174-201.

 

Архiвалii

Максім Гардзееў. „Под час небеспеченства од Москвы…“ С. 202-221.

 

Гістарыяграфія

Андрэй Янушкевіч. Iнфлянцкая вайна 1558–1582 г. ў савецкай гістарыяграфіі. С. 222-249.

 

Гісторыя і гісторыкі

Ганна Харашкевіч. Згадкі пра Мікалая Улашчыка. С. 244-247.

Андрэй Партноў. Леў Акіншэвіч – гісторык украінскі і беларускі. С. 248-255.

 

Інтэрвію

Вялікае Княства як тэст (размова з Маціясам Ніендорфам). С. 256-260.

 

Новая гістарычная літаратура: агляды і рэцэнзіі

Міндоўг знаёмы і незнаёмы: погляд літоўскага гісторыка (Вячаслаў Насевіч, Уладзімір Свяжынскі). С. 261-272.

Да генэзы БНП, або як ствараліся міфы (Юры Туронак). С. 273-279.

Белорусы. Москва, 1998 (Андрэй Акара). С. 280-282.

Беларуская мова. Opole, 1998 (Сяргей Запрудскі). С. 282-287.

Sužiedelis, Saulius. Historical dictionary of Lithuania; Zaprudnik, Jan. Historical dictionary of Belarus (Наталля Брэль). С. 287-291.

Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей (Генадзь Сагановіч). С. 291-295.

Мірановіч, Яўген. Навейшая гiсторыя Беларусi (Захар Шыбека). С. 295-297.

Беларуская думка XX стагоддзя. Варшава, 1998 (Арсень Ліс). С. 297-300.

Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развiцця заходняга рэгiёна Беларусi: Матэрыялы мiжнароднай навукова–практычнай канферэнцыi (Іван Сінчук). С. 301-303.

Квятковская, Алла В. Ятвяжские могильники Беларуси (конец XI–XVII вв.) (Аляксандр Мядзведзеў). С. 303-314.

Drozd, Andrzej; Dziekan, M.Marek; Majda, Tadeusz. Meczety i cmentarze tatarów polsko–litewskich (Аляксандр Лакотка). С. 315-318.

Fugеdі, Еrіk. Тhе Еlefanthy / The Hungarіan Nobleman and Hіs Kіndred (Уладзімір Канановіч). С. 319-321.

Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (Генадзь Сагановіч). С. 322-325.

Dylągowa, Hanna. Dzieje Unii Brzeskiej (1596–1918) (Святлана Марозава). С. 325-330.

Марозава, Святлана В. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596–1839) (Павел Лойка). С. 330-336.

Улашчык, Мікалай. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі (Уладзімір Свяжынскі). С. 336-338.

Davies, Norman. Orzeł biały, czerwona gwiazda (Алесь Смалянчук). С. 339-346.

Einsatz im „Reichskommissariat Ostland“. Berlin, 1998. (Сяргей Новікаў). С. 346-349.

Юрэвіч, Лявон. Жыцьцё пад агнём (Алег Гардзіенка). С. 350-354.

Антысавецкія рухі ў Беларусі 1944–56 г. (Якуб Наваградцаў). С. 354-358.

Дэмакратычная апазыцыя Беларусі: 1956–1991 г. (Якуб Наваградцаў). С. 358-361.

Пазацэнзурны пэрыядычны друк Беларусі: 1971–1990 г. (Алег Гардзіенка). С. 361-363.

 

Інфармацыя і хроніка

Заснаванне Археаграфічнай камісіі (Юры Несцяровіч). С. 364-366.

Мiжнародная канферэнцыя па гендэрнай гiсторыi (Алена Гапава). С. 367-369.

Весткі з экспедыцый беларускіх археолагаў (сезон 1999 г.). С. 370-375.

Дысертацыі па гісторыі (1999) (Анастасія Скеп’ян). С. 376-377.

Новыя выданні, атрыманыя рэдакцыяй. С. 378-380.

 

In memoriam

 

Contents.