БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 27, Сшыткі 1-2 (52-53) (Снежань 2020)

Артыкулы

Васіль Варонін. Русь, русіны і руская вера ў творах замежных аўтараў 1-й паловы XVI ст. С. 3-26.

Дзмітрый Віцько. Паслясоймавая кампанія 1699 г. у Вялікім Княстве Літоўскім. С. 27-58.

Томас М. Бон. Ад яўрэйскіх мястэчак да савецкіх індустрыяльных гарадоў – парадоксы ўрбанізацыі Беларусі. С. 59-90.

Ірына Раманава, Аляксей Махнач. Сацыяльна-эканамічныя практыкі жыхароў беларускай вёскі ў гады нэпа. С. 91-140.

Алена Андросік. Айцец Леў Гарошка MIC (да 110-й гадавіны нараджэння). С. 141-176.

Лена Глагоўская. Юры Туронак і яго нефармальная “школа” беларусазнаўчых даследаванняў. С. 177-188.

Андрэй Вардамацкі. Беларусы і іх нацыянальная ідэнтычнасць. С. 189-198.

 

Архіваліі

Ірына Раманава. “Ленин, он-то умер, ему хорошо, а что он нам оставил…”. С. 199-205.

“Из сводки информотдела о провокационных выступлениях и разговорах по поводу смерти тов. Ленина”. С. 206-228.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Генадзь Сагановіч. Пра гарвардскую кнігу аб стварэнні беларускай нацыі. С. 229-244.

Альбіна Семянчук. Новае слова ў вывучэнні летапісання ВКЛ. С. 245-256.

Сяргей Палехаў. Бітва пад Вількамірам – Пабойская бітва (1435): паміж ваеннай і сацыяльна-палітычнай гісторыяй. С. 257-269.

Аляксандр Пагарэлы. Дакладны час на “зламаным гадзінніку”. С. 270-284.

Śleszyński, Wojciech. Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI w. Białystok, 2018 (Алесь Смалянчук). С. 285-290.

Запісы Інстытута імя братоў Луцкевічаў. Год І. Сш. І. Vilnius – Mensk, 2020 (Андрэй Вашкевіч). С. 291-293.

Родэвальд, Штэфан. “Пра Полацкую Венецыю”. Калектыўныя дзеянні сацыяльных груп горада паміж Усходняй і Цэнтральнай Еўропай. Мінск, 2020 (Філіп Падбярозкін). С. 294-299.

Siebert, Diana. Herrschaftstechniken im Sumpf und ihre Reichweiten. Landschaftsinterventionen und Social Engineering in Polesien von 1914 bis 1941. Wiesbaden, 2019 (Антон Лявіцкі). С. 300-302.

Kouida, Artem. Melioration im Belarussischen Polesien. Die Modernisierung der sowjetischen Peripherie (1965–1991). Wiesbaden, 2019 (Таццяна Астроўская). С. 302-309.

Тумаш, Вітаўт. Выбранае: уклад., камент. Н. Гардзіенкі, Л. Юрэвіча. Мінск, 2020 (Сяргей Емяльянаў). С. 309-318.

Around California in 1891 / [by Nicholas Russel; trans. by Sara Fenander; ed. by] Terence Emmons. Stanford, 1991 (Алесь Сімакоў). С. 318-324.

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2020 г. (Наталля Анофранка). С. 325-326.

 

Аўтары нумара

Contents.

(PDF)