БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 18, Сшыткі 1-2 (34-35) (Снежань 2011)

Артыкулы

Генрык Літвін. Сувязі эліты ВКЛ з Кіеўшчынай у 1569–1648 г. C. 3-20.

Генадзь Сагановіч. Вайна на полацка-віцебскім рубяжы ў 1632–1633 г. і „паўстанне” ў Полацку. C. 21-42.

Конрад Бабятыньскі. Выдаткі Міхала Казіміра Радзівіла на абарону Нясвіжа ў 1655–1660 г. C. 43-60.

Дзмітрый Віцько. Рэспубліканска-сапежынскія перамовы на з’ездзе ў Горадні восенню 1701 г. C. 61-97.

Рышард Радзік. Беларусы на фоне нацыятворчых працэсаў у грамадствах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. C. 99-122.

Генадзь Каралёў. Ідэя чарнаморскай федэрацыі Міхайлы Грушэўскага (1918 г.). C. 123-139.

Артур Высоцкі. Вынікі саветызацыі беларускіх і ўкраінскіх земляў ІІ Рэчы Паспалітай у 1939–1941 г. з перспектывы культурнага сутыкнення. C. 141-185.

Томас М. Бон. Савецкая сістэма „закрытых гарадоў”. Прапіска і недахоп жылля як паказчыкі сацыяльнай няроўнасці. C. 187-204.

Аляксандр Фрыдман. Кiтайскiя красоўкi для працоўных мiнскага завода халадзiльнiкаў. C. 205-214.

 

Публікацыі

Нiл Гілевіч. Дзевяноста трэці год. Дзённік. C. 215-270.

 

Гісторыкі

Ганна Харашкевіч. Беларускі акцэнт саратаўскага гісторыка. C. 271-290.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Сяргей Палехаў. Пра князя Юрыя Лынгвеневіча Мсціслаўскага і не толькі. C. 291-307.

Аляксандр Гагун. «Двуногие сталинские шакалы. C. 309-321.

Wybitni historycy wielkopolscy (Марцэлі Косман). C. 322-326.

Labuda, Gerard. Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych (Марцэлі Косман). C. 326-330.

Шыбека, Захар. Гарадская цывілізацыя (Таццяна Тахіян). C. 330-335.

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі (Сяргей Грунтоў). C. 336-340

Bojko, Krzysztof. Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą Zachodnią w czasach Iwana III (Алена Шымак). C. 340-345.

Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII w. (Уладзімір Падалінскі). C. 345-350.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy (Рафал Дэгель). C. 351-354.

Konopacki, Artur. Zycie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX w (Cцяпан Захаркевіч). C. 354-360.

Borek, Piotr. W służbie Klio (Мацэлі Косман). C. 360-365.

Gil, Andrzej. W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej (Міхаіл Дзмітрыеў). C. 365-368.

Friedman, Alexander. Deutschlandbilder in der weißrussischen sowjetischen Gesellschaft 1919–1941. (Ёганэс Вігерынг). C. 368-372.

Романько, Олег В. Легион под знаком Погони (Аляксандр Гагун). C. 373-379.

Иоффе, Эммануил Г. Когда и зачем Гитлер и другие высшие чины нацистской Германии приезжали в СССР? (Міхаіл Стралец). C. 380-383.

Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени. Вып. 2 (Андрэй Янушкевіч). C. 384-388.

Российские и славянские исследования. Вып. I–V (Любоў Козік). C. 389-393.

 

Агляд перыёдыкаў

Публікацыі па гісторыі ў беларускіх часопісах за 2010 г. (Яўген Глінскі). C. 394-438.

Аўтарэфераты дысертацый па гісторыі (Ніна Камарова). C. 439-443.

 

In memoriam

Віталь Скалабан (5.08.1947 – 20.08.2011) (Анатоль Вялікі). C. 444-447.

Выданні, атрыманыя рэдакцыяй. C. 448-450.

 

Contents.

(PDF)