БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 12 Сшыткі 1-2 (22-23) (Снежань 2005)

Артыкулы

Наталля Юсава. Легітымацыя паняцця „старажытнаруская народнасць“. С. 3-20.

Гянутэ Кіркене. Інтэграцыйныя працэсы ў Вялікім Княстве Літоўскім: царкоўная унія. С. 21-35.

Андрэй Катлярчук. Другая Паўночная вайна і апошняя шведская аперацыя ў ВКЛ: аблога Берaсця 1657 г. і спрэчка за места. С. 35-60.

Кірыл Качагараў. Вечны мір 1686 г. паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай. С. 61-95.

Таццяна Валодзіна. Адам Кіркор і „краёвая“ гістарыяграфія ў кантэксце трансфармацыі Расійскай імперыі ў XIX ст. С. 96-110.

Алесь Пашкевіч. Выбары ў Вiленскi сойм у 1922 г. і адносiны да іх беларускай грамадскасцi. С. 111-131.

 

Архіваліі

Андрэй Радаман. Віленскі земскі прывілей 1565 г. вялікага князя Жыгімонта Аўгуста. С. 132-161.

Генадзь Сагановіч. Паўночная Беларусь у апісанні Паўля Одэрборна. С. 162-166.

Паўль Одэрборн. Праўдзівы і грунтоўны аповед пра веру русаў. С. 167-189.

 

Гістарыяграфія

Марцэлі Косман. Славіст, медыявіст, полігісторык: да 90-годдзя Герарда Лябуды. С. 190-209.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Аляксандр Груша. Віцебска–рыжскія акты і праблема іх выдання. С. 210-240.

Уладзімір Ісаенка. Першы дапаможнік па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. С. 241-259.

Нарыс гісторыі Польскай Дзяржавы і Народа. Х–ХХI ст. / Рэдакцыя і ўклад. тэксту Мар’ян Семаковіч (Любоў Козік). С. 260-270.

Юсова, Наталія. Генезис концепції давньоруської народності в історічній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.) (Генадзь Сагановіч). С. 270-277.

Блануца, Андрій. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (Аляксандр Доўнар). С. 277-280.

Kamieniecki, Jan. Szymon Budny: Zapomniana postać polskiej Reformacji (Ігар Клімаў). С. 281-291.

Fałowski, Adam. Język ruskiego przekładu Katechizmu jezuickiego (Ігар Клімаў). С. 291-295.

Kadulska, Irena. Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812–1820 (Тамара Джумантаева). С. 296-299.

Kowkiel, Lilia. Prywatne księgozbiory na Grodzieńszczyźnie w pierwszej połowie XIX w. (Ларыса Доўнар). С. 299-315.

Vulpius, Ricarda. Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung 1860–1920 (Лявон Баршчэўскі). С. 315-318.

Євсєєва, Тетяна. Російська православна церква в Україні 1917–1921 рр. (Валянціна Яноўская). С. 318-326.

Робинсон, Михаил А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х г.) (Сяргей Запрудскі). С. 326-335.

Frank Grelka. Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 1918 und 1941/42 (Лявон Баршчэўскі). С. 335-337.

К’яры, Бернгард. Штодзённасць за лініяй фронту (Захар Шыбека). С. 337-344.

Projektgruppe Belarus im Jugendclub Köln e.V. (Hrsg.) „Existiert das Ghetto noch?“ (Гартмут Рус). С. 344-347.

Mironowicz Eugeniusz, Tokć Siarhiej, Radzik Ryszard. Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko–białoruskim w XX w. (Аляксандр Пагарэлы). С. 347-353.

Юрэвіч, Лявон. Летапісны звод сусьвету Чалавека Сьведамага (Наталля Гардзіенка). С. 353-359.

Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Мінская вобласць: Нарматыўны даведнік (Уладзімір Свяжынскі, Міхаіл Спірыдонаў). С. 360-368.

 

Інфармацыі і хроніка

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2004–2005 г. (Любоў Собалева). С. 369-375.

Маскоўская канферэнцыя па гістарыяграфіі (Генадзь Сагановіч). С. 376-378.

Брэменская канферэнцыя па калектыўнай памяці (Вячаслаў Швед). С. 379-380.

 

Contents.